Intermetra döps om till Point

Undersökningsföretaget Intermetra har övertagits av fyra medarbetare och två externa delägare. I samband med detta byter man nu namn till Point.

De nya ägarna är nu – Anders Lindahl, Rasmus Sundqvist, Markus Lagerqvist och Råger Mårlind, samt två externa delägare Jon Kindell (tidigare Doberman, nu på Varvet) och Peter Mohlin (tidigare Spoon).

Point vill hjälpa företag att skapa värde och driva förändring, och kombinerar modet att tänka nytt med erfarenhet av research och analys.

Vårt arbete får ett värde när det kommer våra medmänniskor till nytta. De kan vara medarbetare, användare, vårdtagare, resenärer eller medborgare – i slutänden är de alla våra medmänniskor. Det är utifrån det perspektivet vi vill förstå vår omvärld oavsett vilken metodik vi använder oss av – utan människors berättelser är det bara data, utan data är det bara människors berättelser, säger Rasmus Sundqvist, vice vd.