Interaktiva annonser engagerar mest

Interaktiva funktioner i annonser ger en avsevärt ökad effekt på uppmärksamhet samt hågkomst av både varumärke och budskap. Det visar en ny studie genomförd av YuMe och Ipsos.

Studien baserades bland annat på konceptet Implicit Reaction Time, IRT, vilket är ett sätt att mäta hur snabbt vår hjärna tar in information, kopplar samman och skapar associationer, som sedan ligger till grund för våra inre bilder, känslor och intentioner. Ju snabbare en tillfrågad svarar, desto starkare och mer känslomässig är kopplingen mellan en annons och ett varumärke eller produkt och därmed starkare intention att köpa varan. Interaktiva annonser lyckas bättre, enligt denna teori, eftersom de ökar säkerheten i besluten, illustrerat av den snabbare svarstiden, och därmed den svarandes övertygelse.

I studien fick 550 personer ta del av 11 olika annonsformat från 5 olika varumärken. Annonserna visades på PC, mobiler och internetuppkopplade TV-apparater (Smart-TV). Resultatet visade att interaktivitet gav en markant positiv inverkan på engagemang. Man fann också att en positiv media-upplevelse leder till en starkare bild av varumärket.

Studien fann bland annat:

  • Interaktiva annonser ökar möjligheterna att förmedla information om produkten eller varumärket och därför ger bättre ihågkomst.
  • Generellt ger interaktivitet en ökad nivå av övertygelse för ett varumärke bland de som tagit del av annonserna.

  • Övertygelsenivån var tydligare för komplexa mätvärden som exempelvis koppling till varumärket som ett resultat av att ha tagit del av annonserna.

  • Ju fler interaktiva annonser, desto större inverkan på alla kopplingar till varumärket. Graden av interaktivitet kan alltså potentiellt skapa starkare kopplingar och associationer till varumärket.

Studien fann att engagemanget var särskilt högt när annonserna visades på mobila enheter. Svaranden som tog del av interaktiva annonser för ett premium teknologivarumärke, uppvisade 12% högre engagemang för annonserna när de såg dem på en mobil enhet och plattformen i sig gav även ett 50% bättre sammanhang för annonserna.

“Vi är ett företag fokuserat på teknologilösningar för mottagare av reklam och som sådant är vårt mål att inte bara leverera Big Data utan Smart Data,” säger Paul Neto, forskningschef på YuMe. “Den här undersökningen är extremt användbar eftersom den bekräftar vår övertygelse om att annonsörer, publicister och konsumenter alla tjänar på annonser som är mer interaktiva och engagerande.”

“Det har varit väldigt positivt för oss att få möjlighet att omfattande undersöka ett så viktigt fenomen och använda så många specifika exempel,” säger Tommy Cheng, Vice President på Ipsos. “Reklam-, och medievärlden rör sig stadigt mot en digital framtid där interaktivitet kan förbättra kontakten med användarna. Det är därför extra spännande att vara pionjär inom området IRT och lägga till mått som kan ge meningsfull kunskap om interaktiva annonsformat för annonsörer och varumärken.”