“Det är tre områden som företag behöver fokusera på för att lyckas med sin digitala transformation”

I Sverige är förväntningarna på hur lönsamt AI kan bli högt ställda. Mellan 10-15 procent av de svenska och nordiska beslutsfattarna räknar med en ökad avkastning på hela 39 procent.

På uppdrag av Avanade har undersökningsföretaget Vanson Bourne intervjuat 1150 beslutsfattare om digital transformation och AI.

Samtliga av respondenterna i Sverige och Norden säger att de har en utarbetad strategi för företagets digitala transformation. Men det är beslutsfattare inom större företag och på försäljningssidan som har de största förhoppningarna om ökad avkastning till följd av digital transformation.

Samtidigt som 92 procent gav digital transformation en topprioritering uppgav 43 procent att en trötthet över digital transformation påverkade deras framsteg betydligt. Beslutsfattarna ombads identifiera de främsta hindren för en digital transformation: 80 procent svarade att de saknade fakta att grunda beslut på, 46 procent uppgav brist på rätt kompetens och 40 procent angav integration av gammal och ny teknik.

94 procent av beslutsfattarna i företag som investerat i smarta teknologier ansåg att intelligent automation och avancerade prognosfunktioner, baserade på stora mängder data som analyseras med hjälp av AI – prediktiv analys – kommer att ge det största lyftet för affärsresultatet.

Det är naturligtvis glädjande att svenska och nordiska företag har en positiv syn på den ökade avkastningen till följd av digital transformation, säger Patrik Löwendahl, Nordic Head of Business Applications, Data&AI på Avanade. Men det är tre områden som företag behöver fokusera på för att lyckas med sin digitala transformation: innovation, effektivitet och erfarenhet, både från medarbetare och kunder. De företag som uppnår mognad inom alla tre områden kommer att få den största avkastningen.