Integrerade marknadsföringslösningar ökar bland marknadscheferna

En färsk undersökning från APSIS visar att 80 % av Sveriges marknadschefer har infriat eller överträffat deras målsättningar med hjälp av integrerade marknadsföringslösningar.
YouGov har på uppdrag av APSIS tillfrågat 205 marknadschefer om deras attityder och erfarenheter kring integrerade lösningar för datadriven marknadsföring. I dagsläget har 48% av marknadscheferna i Sverige satsat på en integrerad lösning, och resultaten för denna grupp pekar i rätt riktning.

En integrerad lösning kombinerar och sammanför data från företagets databaser till en integrerad plattform för marknadsföringsaktiviteter. Därmed kan företaget få en bättre överblick och analys över kunder såväl som potentiella kunder. Informationen används sedan för att skapa individanpassade budskap (så kallad datadriven marknadsföring). Lösningen möjliggör också flerkanalsmarknadsföring där företaget kan rikta budskapet till samtliga kanaler som personen i fråga använder sig av.

73% av de som använder tekniken anser den lever upp till företagets ambitioner för marknadsföring och 7% anser att tekniken överträffat deras förväntningar. Undersökningen visar att marknadscheferna som valt att satsa på tekniken har förbättrat flera aspekter av deras digitala marknadsföring. De tydligaste fördelarna är en ökad kunskap om kunder och leads, integration av separata datakällor, samt skapandet av en heltäckande bild av kunder och leads. En dryg tredjedel av marknadscheferna anser att olika förväntningar inom organisationen är den största utmaningen vid implementering av tekniken.
– Enligt vår erfarenhet gäller det att börja i mindre skala och sedan växla upp insatserna när det finns ett bevisat positivt värde. Dessutom gäller det att skapa en organisation med ett gränsöverskridande team som strävar efter att dela data och uppnå gemensamma mål, säger Mattias Ward från APSIS.
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 11-22 januari 2017 har sammanlagt 205 intervjuer via internet genomförts med beslutsfattare inom marknadsföring på företag med 20 eller fler anställda i Sverige.