Inte bara marknadsförare som tycker det går segt med det digitala

En av tre it-chefer säger att det är en stor utmaning att få ledningens stöd när det gäller it-investeringar och digitala förändringar.

Mer än varannan it-chef tycker att företagsledningen brister i sina kunskaper om risker och potential med it, enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Citrix.

Enligt undersökningen anser 34 procent att det är svårt att få ledningens stöd för att göra digitala förändringar och investera i it. Bland it-cheferna på storföretagen (fler än 500 anställda) är problemet extra stort, där hela 75 procent ser samma utmaning. Nästan samtliga it-chefer (97%) har uppfattningen att ledningen ser it-avdelningen som en supportverksamhet.

Enligt undersökningen tycker 56% att deras nuvarande arbetsplats inte är tillräckligt innovativ när det kommer till digitalisering.

Att så få it-chefer är en del av företagsledningen kan vara en del av förklaringen till uppfattningen att it-frågorna inte tas på största allvar. För att företaget ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och möta de alltmer förändrade behoven behöver it-chefen ges möjlighet att vara en katalysator för att driva på den digitala transformationen, säger Mats Ericson.