Inte bara appar, nu kan du även köpa algoritmer

Idag går det att köpa appar och APIer för att lösa så gott som alla dina behov. Men nu börjar du även kunna köpa algoritmer, något som kan vara mycket användbart för att kunna analysera de enorma mängder data som genereras dagligen. Den nya marknaden öppnar möjligheter som du som CIO inte får missa.
Enligt en studie från Gartner var ca 5 procent av de algoritmer som används av industriföretag köpta från nätbutiker, men siffran beräknas öka till 30 procent inom tre år. Algoritmer är de byggstenar som system bygger på, och utgör en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att utföra en uppgift. Med andra ord är det algoritmer som genomför de snabba och oftast mycket komplexa analyser som ligger till grund för hundratusentals företags verksamheter.
Många företag ser sig som unika, men i grunden har de ganska liknande behov vad gäller att analysera olika typer av data för att kunna fatta beslut. Banker, nätbutiker, marknadsförare och produkttillverkare; alla analyserar de stora mängder data för att fatta beslut om risker, möjligheter, prissättning och hur man ska möta konsumenternas behov. Att då slippa utveckla alla nödvändiga algoritmer själv kan vara ett effektivt sätt att snabba på sin process och kunna fokusera på kärnverksamheten.
Som CIO är det därför ett spännande område och ett sätt att boosta sin utvecklingsavdelning genom att köpa färdiga moduler att kunna utveckla vidare på. Det gör det även enklare att börja jobba med maskininlärning och komplicerade analyser.
Den största butiken för att köpa algoritmer är än så länge Algorithmia, men även stora aktörer som IBM, Microsoft och Teradata är på gång med sina egna webbutiker. Vi kan därför räkna med att se en snabb utveckling såväl kring vilka algoritmer som finns tillgängliga, som hur betalningsmodeller och distribution ser ut.