Instagram och Pinterest genererar högst snittordervärde

Kunder som kommit till en onlinebutik via Instagram eller Pinterest är mer värda än kunder som kommit in via Facebook eller Snapchat.

Med ett snittordervärde via betald trafik som är mer än dubbelt så högt på Pinterest (1448 SEK) som på Facebook (649 SEK).

Högst antal ordrar kan dock härledas till Facebook, visar en ny studie gjord av e-handelsföretaget Nosto.

“Även om Instagram och Pinterest driver förhållandevis lite trafik, understryker de höga snittordervärdena den stora potential de har för modebutiker – speciellt då de lanserar nytt stöd för e-handel,” säger Jim Löfgren, VD på Nosto. “I dagsläget är konverteringsgraden relativt låg, vilket gör att kanalerna riskerar att användas framförallt för varumärkesbyggande. Potentialen finns, men frågan är om framförallt Pinterest kan lyckas med utmaningen att
brygga inspiration med köp, och bli tongivande intäktskällor för modehandlare framöver, precis som Instagram har gjort på senare tid?”

Den globala rapporten “Fashion on the go” undersöker hur olika kanaler presterar för modebutiker i mobilen – sett från trafikkälla (mätt enligt “sista klick” innan kunden landar på hemsidan) till genomfört köp. Organisk trafik från sociala medier genererar överlag lägre snittordervärden, vilket indikerar att kunder som kommer via betald trafik handlar för mer pengar. Däremot är konverteringsgraden högre för organisk trafik, vilket tyder på att sannolikheten att dessa kunder genomför ett köp då de kommit till butiken är högre.

Av de stora sociala kanalerna är Facebook den kanal som driver mest trafik och har högst konverteringsgrad, både sett till betald (0,73%) och organisk trafik (1,24%), och genererar därför flest ordrar totalt sett. Sett till ordervärde är Facebook däremot förbisprungen av Instagram och Pinterest.

Om rapporten
“Fashion on the go” undersöker hur olika kanaler presterar för stora modebutiker (årlig försäljning på $50m per år) på mobil, från trafikkälla (mätt enligt “sista klick” innan kunden landar på hemsidan) till genomfört köp. Rapporten är baserad på 1.19 miljarder besök i globala modebutiker (24% utgörs av stora butiker) online mellan November 2018 och Januari 2019 och täcker betalda och organiska kanaler och avser antal besök, konvertering och ordervärde för modebutiker i den ständigt växande mobila handeln.

Ladda ned rapporten här.