Instagram avslöjar hur de identifierar och hanterar trender

Det är alltså mer än en hashtag som gör att ett ämne trendar på Instagram och systemet bakom bygger på inget annat än matte och logik.

När någon nämner matematik eller statistik är jag inte först att klicka på “gilla” men ibland är det helt enkelt nödvändigt att slå på den delen av hjärnan för att förstå hur vissa tjänster fungerar. Så är nu fallet med Instagram.

northern_liights_instagram

Instagram har delat med sig av sina tankar kring vad de anser vara en trend och hur de hanterar dem. Grunden till varje trend på Instagram börjar med hashtaggen som användarna själv skapar. Hashtaggar klustras, defineras och hanteras i matematiskt byggda system som tjänsten förgyller vår tillvaro med. En av de svåra dimensionerna är hanteringen av nuet som samt hur man visar trender efter att de ebbat ut.

Instagram definierar enkelt uttryckt en trend utifrån tre punkter:

Popularitet – det ska intressera många
Nyhet – det ska handla om något nytt
Aktuellt – det ska vara nu

För att hantera alla hashtags har de skapat en databas som visar hur ofta de använts totalt och hur frekvent senaste veckan. Om en eller flera hashtags ökar sin frekvens kan de vara på väg att skapa en trend.

S(h, t) = P(h, t) * ln(P(h, t)/P’(h, t)) är en del av den matematiska definitionen av en trend på Instagram. Om du vill fördjupa dig i ämnet och bli en sann expert ska du klicka här och läsa mer. Ett härligt party-trick är att lära dig citera formlerna.

Källa: IDG News och Instagram