Innovationen i datacentren blir global

I takt med att hybridarkitekturer vinner i popularitet kommer datacentren in i en andra andning. Datacenterföretaget Vertiv berättar om vilka innovationer som blir vägledande i den utvecklingen.

Amerikanska Vertiv med 18 000 anställda är en jätte vad gäller att bygga och administrera datacenter, med utrustning för elförsörjning och kylning som exempel på framstående produkter. Företagets experter är alltså väl skickade att känna av trender inom modern IT-drift. Och det är precis vad man gjort genom att presentera fem trender för företags-IT. Två företeelser som sticker ut är ökat fokus på snabba utrullningar och att hybridlösningar vinner i popularitet.

– Snabba utrullningar av IT-lösningar blir allt viktigare och påverkar investeringar och innovation under 2020. Det innebär att leverantörer av utrustning för datacenter måste se över sina erbjudanden, säger Rob Johnson, vd på Vertiv.

Här är de fem trenderna

Trend 1: Hybridarkitekturer blir standard.

Molnlösningar är självklara i dag och kommer att vara det även framöver. Men de flesta företag kommer att skräddarsy miljöer med både publika molntjänster och egna datacenter. Var tonvikten ska ligga beror på de krav som ställs av applikationer och datalagring. Inte minst regulatoriska aspekter påverkar valen. Flexibilitet blir viktig, till exempel vad gäller att flytta drift mellan molnet och egna datacenter.

Trend 2: Snabbhet i främsta rummet

Att snabbt kunna driftsätta IT-lösningar blir allt viktigare i takt med att skillnader vad gäller funktionalitet och kapacitet minskar mellan olika företags IT-lösningar. Att vara först blir den avgörande egenskapen på många marknader. Leveransförseningar innebär undermåliga tjänster och sjunkande intäkter.

Trend 3: Smarta lösningar eldar på prestanda

En traditionell metod att öka prestanda i datacenter är att packa utrustningen tätare i racken och att packa in flera rack i ett givet utrymme. Under 2020 kan vi dock räkna med att racktätheten blir oförändrad. Bättre prestanda fås i stället med mer avancerad mjukvara och användning av AI, till exempel maskininlärning. I kölvattnet av sådana nya lösningar kommer nya utmaningar för strömförbrukning och kylning, vilket innebär ett ökat intresse för nya lösningar som direkt vätskekylning.

Trend 4: Batterier effektiviserar elförbrukningen

Redan 2016 förutspådde Vertivs experter att litiumjonbatterier skulle börja användas i datacenter, och så har det också blivit. Litiumjon står idag för en betydande andel av UPS-batterierna och andelen växer. Nästa steg är att utnyttja flexibiliteten i litiumjon och andra framväxande batterialternativ, till exempel TPPL (tunna plattor av rent bly) för att minska kostnader. Fler organisationer börjar sälja lagrad energi i sådana batterier under 2020. Det gör att elnäten stabiliseras och toppar kan kapas.

Trend 5: Innovationen blir global

USA, i synnerhet Silicon Valley, har varit ledande inom innovation för datacenter, men nu kommer innovationen att äga rum överallt. Skillnader mellan olika regioner medför diversifiering, kraven som ställs på datahantering i Europa på grund av GDPR är ett exempel, krav på minskad miljöpåverkan ett annat. I Kina har datacenter körts på 240 V likström till fabriksmodifierade servrar för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. Andra regioner kommer att följa efter med satsningar på likström.