Inizio storsatsar på mjukvarubaserad plattform för brandliftmätningar

Det nystartade Service-as-a-Software-bolaget Brand Metrics lanserar en ny plattform som gör det möjligt för publicister och medieägare att kontinuerligt mäta brandlift på all typ av digital reklam. Bakom företaget står bland andra det svenska undersökningsföretaget Inizio.

Plattformen kombinerar GDPR-kompatibel teknologi med en unik algoritm som identifierar och rapporterar en kampanjs effekter på kännedom, attityd och köpintention. Plattformen rullas nu ut på flera digitala marknader runtom i världen. Just anpassningen till GDPR redan från start är en viktig faktor när många fortfarande funderar på hur de ska få sin befintliga verksamhet att vara kompatibel med den nya lagen som träder i kraft den 25:e maj.
Brand Metrics fokuserar på det verkliga värdet en publicist levererar till sina annonsörer. “Att visa upp en annons är ju egentligen bara ett medel för att nå ett mål. Och tyvärr är antalet klick oftast en dålig proxy på hur väl man lyckats nå det målet”, säger Anders Lithner, en av Brand Metrics grundare. “Det behövs bättre effektmått. Det är förstås rimligt att redovisa antalet annonsvisningar som exponerats på människors skärmar, men att man visat upp en annons betyder ju inte att det haft någon effekt. Det är det som är vår mission, att påvisa huruvida kampanjen har förflyttat kännedom, preferens och intention att köpa annonsörens produkt.”
Allt fler företag söker större kontroll över sin annonsaffär och frågor som varumärkessäkerhet och personaliserade budskap har det senaste året blivit mycket viktiga. Samtidigt finns det flera publicister som kan leverera ett säkert annonsutrymme, men som har svårt att visa på hög ROI på sina plattformar. Det är här som Brand Metrics kommer in menar Lithner, genom att kombinera teknisk data insamlad med ett header-script med resultaten av en varumärkesenkät som automatiskt ställs till de som exponerats går det att mäta både hur många som exponerats, och den effekt som exponeringen haft.
Brand Metrics är ett dotterbolag till analysföretaget Inizio som tillsammans med några av Europas största publicister använt metoden sedan 2015 och hittills genomfört över 4 000 brandliftmätningar på detta sätt. Att de nu går publikt med verktyget är ett naturligt steg och de har som mål att vara ledande i ett paradigmskiftet mot en digital annonsmarknad som fokuserar på relevanta kvalitetsmått samt att vara den ledande leverantören av brandliftmätningar. Huruvida de lyckas med ansatsen återstår att se.