Inizio och Vision Critical i nordiskt partnerskap

Analysföretaget Inizio och Vision Critical tillkännagav idag ett partnerskap för att erbjuda Vision Criticals system till kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vision Critical är ett globalt bolag med kontor i nio länder och 650 medarbetare. På kundlistan finns hundratals bolag inom FMCG, finans, media, retail, digitalt, offentlig sektor och telecom. För närvarande är man verksam i 27 språkområden.

I korthet handlar det om ett system som gör det enkelt för företag att skapa undersökningspaneler bestående av egna kunder, där man både löpande kan samla in kvalificerad enkätdata och skapa den typ av engagemang som är typisk för communities på internet.

Företag som anlitar Inizio kan därmed komma närmare sina egna kunder genom att, med hjälp av Vision Criticals insight communities, involvera dem i en kontinuerlig digital dialog. Löpande kundinsikter baserade på en community-panel gör att företag snabbare och mer precist kan förstå de egna kundernas känslor, preferenser och konsumtionsmönster. Det i sin tur gör att företag kan fatta klokare affärsbeslut, utan att behöva köpa in lika mycket externa marknadsundersökningar.

Inizio, som grundades 2003, har specialiserat sig på att omvandla kunddata till affärsnytta. Partnerskapet är en konsekvens av det behov som identifierats hos företag och organisationer runt om i Norden att fatta snabbare och mer välgrundade affärsbeslut på basis av kontinuerliga kundinsikter:

“Att hjälpa våra kunder dra nytta av strategiska insikter och data för att öka lönsamheten är ju precis vad vår verksamhet går ut på”, säger Anders Lithner, VD för Inizio. “Vision Critical ger oss möjlighet att förse våra uppdragsgivare med en community byggd på egna kunder, som de kan engagera i en fortlöpande dialog för att bättre förstå vad som driver dem och vart de är på väg. Det gör att vi verkligen kan leva upp till de långsiktiga önskemålen från våra kunder och lösa de insiktsutmaningar de står inför.”

“Vi är glada att få jobba med Inizio. Med Inizios digitala kapacitet och kunskap om de nordiska marknaderna och Vision Criticals system och expertis kring insight communities, står vi väldigt väl rustade att hjälpa kunder nå nya, högre nivåer i insiktsaretet”, säger Mike Stevens, vice vd och vd för EMEA på Vision Critical.

Ett lanseringsevenemang planeras i juni där Inizio och Vision Critical kommer att ge exempel på hur några av de många internationella företagskunderna använder Vision Criticals insight communities för att fatta snabbare och bättre beslut.