Inget syfte – ingen business

Enligt en rapport från Kantar bör företag fokusera sina aktiviteter på att förtydliga företagets syfte. En genomgång av 20.000 konsumenter och 100 varumärken visar nämligen att de som har ett tydligt syfte vuxit med 125% de senaste 12 åren, medan de som saknar ett tydligt syfte i snitt vuxit med 70%. Så om du inte är tydlig med vilken positiv inverkan ditt varumärke har på samhället riskerar du inom kort att bli omsprungen av mer syftesdrivna verksamheter.

I en värld när allt fler företag fokuserar på att vara datadrivna, visar det sig att verklig tillväxt kommer av att ha ett tydligt syfte för sin existens. I Kantars undersökning kunde dock bara 1 av 10 presentera ett tydligt syfte med verksamheten och en plan för hur varumärket ska uppnå sitt syfte. Samtidigt är hela 76 % av tillfrågade marknadschefer övertygade om att de har ett tydligt syfte med verksamheten. Glappet mellan marknadschefernas uppfattning och verkligheten är dessvärre något som kan innebära stora förluster för företag.

Konsumenter idag, framför allt yngre generationer, förväntar sig att företag ska använda den makt de har för att på ett positivt sätt påverka samhället. Att företaget är en positiv social aktör är för många en förutsättning för att de ska vilja förknippas med det varumärket. Några som lyckats bra är bland annat Nike, som gjort skor av plast insamlad från haven, och Salesforce som kontinuerligt ger 1 % av såväl vinst som arbetstid till välgörande ändamål. Att lyfta ett samhällsproblem, minska spänningar eller arbeta för mer än bara produktens funktionalitet har helt enkelt blivit en allt viktigare del i marknadsföringen.

Enligt Robert Jan d´Hond, global lead, brand practice på Kantar, menar att ”Företag måste sikta högt för att finna mening utöver sitt affärsområde, samtidigt som man navigerar sin bransch utan att snubbla. Det betyder att identifiera ett långsiktigt problem som är relevant men unikt medan man samtidigt är trogen varumärket och företaget”. Det är med andra ord en mycket svår balansgång, men statistiken talar sitt tydliga språk: Om du inte fokuserar på företagets syfte – så har du snart inget företag.