Ingen mer handel av skjutvapen på Facebook

Att köpa och sälja produkter och tjänster via Facebook är mycket vanligt och sker ofta i slutna grupper. Flera sådana grupper samlar vapenentusiaster som både köper och säljer allt från pistoler till K-pistar.

Nu har Facebook uppmärksammat handeln av skjutvapen och bestämt sig för att förbjuda företeelsen. Nog kommer användarna hitta sätt att komma runt detta med hemliga kodord och väl kontrollerade medlemmar i sina grupper men Facebook visar ändå sin vilja att alla sådan verksamhet upphör inom sitt nätverk.

“Over the last two years, more and more people have been using Facebook to discover products and to buy and sell things to one another. We are continuing to develop, test and launch new products to make this experience even better for people and are updating our regulated goods policies to reflect this evolution”, svarade Monika Bickert som är ansvarig för Facebook policy.

Förbudet gäller även på Instagram.