Informationsföretaget Cision utökar möjligheter att finna “influencers”

Insikter i media och inflytelserika aktörer (“influencers”) är nu den viktigaste ingrediensen till framgångsrik marknadsföring, enligt Cision som nu utökar möjligheterna att i verktygsplattformen ”PR Edition” lättare finna dessa aktörer bland annat i sociala medier.

Cision är ett företag för upplysningsverksamhet, tidigare känt som Romeike, vars huvudområde är att hjälpa marknadsförare att identifiera inflytelserika nyckelpersoner inom såväl traditionella som sociala medier. Under föregående år slogs man samman med PR-mjukvaruföretaget Vocus och Gorkana – det sistnämnda ett företag inom informationsinsamling från sociala medier.

I den senaste uppdatering av deras verktygsplattform har man förfinat möjligheterna att, i realtid, kunna se vad kontakter skriver om och vilka de interagerar med på sociala medier. Genom att kunna kontakta media direkt, och dela med sig av ursprungsinformation, så ska man kunna bygga en djupare relation med media och andra inflytelserika aktörer.

Företaget har också skapat en mobilapp för iOS och en skapartjänst för att underlätta nyhetsdelning med aktieägare eller följare på sociala medier.