Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

Införandet av betalväggar på nyhetssiter har inte påverkat trafiken negativt…

TU har gjort en mycket intressant genomgång av dagspressens betalväggar. Inte ens hälften av dagstidningssajterna upplevde ett trafiktapp efter införandet av betalväggar. De flesta upplevde i stället en ökad trafik under det närmsta året efter införandet.

Unika besökare

Ett år efter införandet uppvisade samtliga sajter en större trafik än de gjorde innan införandet av betalväggen.

Andel med betalvägg

Under 2013 och 2014 skapade allt fler av tidningarna betalväggar eller premiumlösningar. Tillräckligt lång tid har nu förflutit för att det ska vara meningsfullt att göra en analys baserad främst på publika trafikdata i kombination med TUs egen annonsbarometer.

– Slutsatsen som TU drar är att den underliggande tillströmningen bland läsarna till de digitala produkterna i många fall är kraftigare än betalväggens negativa inverkan, berättar TUs chefsanalytiker Tobias Hedström. Den negativa inverkan visade sig dessutom bara vara temporär då alla sajter uppvisade en tillväxt sett på två års tid, fortsätter han.

Tobias_Hedstrom_TU

Kommentar från Dagensanalys.se

– Det tycks finnas en betalningsvilja för att ta del av nyheter på nätet, den stora utmaningen är kommunikationen för att påvisa värdet av att betala för nyheter på nätet samt skapa mervärde och bra ingångar för att ta del av de nyheter som man är intresserad av. Den nya digitala generationen är uppväxt med att det är helt normalt att betala för tjänster på nätet, se bara på utvecklingen av Spotify och Netflix. Dagstidningssajterna måste bara utveckla sin kommunikation och sina flöden för inloggning så att de skall vara inbjudande och enkla.

 

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.