Infograf: så bra går det för video (och videoannonser) på Twitter

Online-video börjar i allt högre grad dominera sociala medier. Detta gäller även Twitter, och som vi skrivit flera gånger så har de satsat hårt på videoinnehåll. I denna infograf, baserad på Twitters egna mätningar, så vill de visa för annonsörerna vilka som tittar på vad och huruvida pre-roll annonserna fungerar eller inte.

Det visar sig att videoannonserna på Twitter är dubbelt så “minnesvärda” än annorstädes, menar man. Vidare så säger man också att videoannonserna på Twitter uppfattades som mer relevanta enligt unga vuxna – “millennials”.

Läs mer: Klart att Twitter ska säljas

Döm själva efter att ha spanat in infografen från AdWeek nedan:

birds-view twitter video infograf

Källa: AdWeek