Infograf – Marknadschefer kämpar med att digitalisera sin organisation

Att digitalisera sin verksamhet och arbeta datadrivet är något vi hört om länge. Men 70 % av marknadschefer anser att deras organisation inte har fullföljt sin digitala transformation, och mycket av hindren ligger i rädsla för förändring parat med för lite långsiktiga investeringar i ny teknik.

Företaget Accenture har gjort en sammanställning baserat på undersökningar av hur företagens marknadsavdelningar jobbat med sin digitala transformation. Trots att det är något vi länge pratat om visar resultatet att de flesta är långt ifrån att vara ikapp med digitaliseringen. Utmaningarna är många, såväl att få ihop olika delar av marknadsföringsteamet, som att hantera gamla system och processer som hindrar digitaliseringen.