Influencers drömmer om att jobba med IKEA och Jotex

Det är inte några exklusiva varumärken som influencers drömmer om att samarbeta men, utan Ikea, Jotex, Ica och H&M som ligger i topp. Bland branscher influencers inte vill samarbeta med nämns vapen-, tobaks och spelindustrin.

Det visar en ny undersökning från Beatly och Resumé som visar på influencers inställning till samarbeten.

Bilden av influencers som väldigt unga tjejer är till viss del missvisande. Undersökningen som gått ut till svenska influencers visar att hälften av de influencers som genomför samarbeten är över 30 år.

Undersökningen motbevisar många myter om influencers. Bland annat ser vi en större mognad hos de som jobbar som influencer än vad man kanske tänker sig, och en ökande andel män så det är inte enbart unga tjejer som är influencers, säger Jonas Arnklint, vd och grundare av Beatly.

Inte många är influencers på heltid

Undersökningen visar att det endast är ett fåtal influencers i Sverige som genomför så pass många samarbeten att man enbart kan leva på innehållsskapande i egna kanaler. Hälften av influencers tar mellan 1000-5000 kronor för ett inlägg på Instagram. 90 procent av influencers anger att de genomför max fem samarbeten i månaden. Det är en mycket liten del av influencers som genomför fler än 15 samarbeten i månaden.

Det är inte heller så många influencers som önskar genomföra så många samarbeten i månaden. De flesta anger att de vill genomföra två till fem samarbeten i månaden.

Vi får ofta höra en oro över att influencers trovärdighet urholkas om de genomför många samarbeten, men undersökningen visar att det är ytterst få influencers som genomför eller vill genomföra så många samarbeten varje månad, säger Jonas Arnklint.

Det är fortfarande så att många varumärken hoppas på gratis publicitet, nästan 90 procent av influencers får minst en förfrågan om ett gratis samarbete varje månad. Samtidigt är det endast 18 procent av influencer anger att de gör gratis samarbeten regelbundet.

Den främsta anledningen till att man genomför gratis är att man tror att produkten eller tjänsten skulle intresserad följarna. Varumärkets affinitet gentemot influencern spelar stor roll vid gratis samarbeten men en betydligt mindre roll vid provisionsbaserade samarbeten, säger Jonas Arnklint.

Det är inte några exklusiva märken som ligger i topp bland innehållsskaparnas drömsamarbeten, utan Ikea, Jotex, Ica och H&M hamnar i topp när influencers listan sina drömsamarbetspartners.

Man kan tycka att det är lite förvånande att det är relativt prisvärda alternativ som toppar influencers drömsamarbeten, men det visar också på att många influencers inte enbart lever liv i lyx och flärd, säger Jonas Arnklint.

78 procent av influencers vill jobba med långsiktiga samarbeten istället för samarbeten som inkluderar enstaka inlägg.

91 procent av influencers anger att det finns branscher man aldrig skulle samarbeta med. Bland dessa branscher är det framför allt vapen- , tobaks-, spelindustrin, päls- och alkoholindustrin tillsammans med politiska partier som man inte vill samarbeta med.

Influencers säger sig ha koll på de regler och lagar som gäller

Vad gäller de lagar och regler som gäller samarbeten med varumärken anser influencers själva att de har bra koll. 74 procent av influencers känner till reklamombudsmannen, 67 procent anger att de känner till de regler som finns för marknadsföring i sociala medier och ytterligare 26 procent anger att de tror att de har koll på vad som gäller.

98 procent anger att de tar hänsyn till marknadsföringsregler i sina inlägg, en uppfattning vi delar då vi kravställer detta i samtliga av våra samarbeten med influencers, säger Jonas Arnklint.

422 influencers deltog i enkätundersökningen som skickades ut till totalt 2500 svenska influencers som genomför samarbeten med varumärken. Syftet med enkätundersökningen är att lära oss och andra mer om hur influencers ser på samarbeten och hur innehålls-skaparna själva önskar att jobba.