Influencers driver affärer men användarna vet inte att det är annonser

En undersökning från Open Influence visar att influencers har stor inverkan på försäljningen. Däremot uppmärksammar få användare vad som är influencerns egen åsikt och vad som är sponsrat innehåll, trots tydligare regler kring transparens. Frågan är dock om det spelar någon roll för användarens köpvilja.
Undersökningen genomfördes bland 514 amerikanska vuxna som följer influencers på sociala medier. Huvudsakligen följde de influencers på Facebook, (74%) följt av Instagram (38%), YouTube (33%) och Twitter (26%). Av dessa menade 61 % att de ibland eller ofta noterade varumärken som influencern gjorde inlägg om, vilket antyder att det finns en stor kraft i influencermarknadsföring. Mer än hälften av de tillfrågade berättade dessutom att de funnit ett nytt varumärke eller en produkt genom att en influencer rekommenderat det i ett inlägg. Och 38 % av den bidragande faktorn till ett köp motiverat av sociala medier kunde hänvisas direkt till influencermarknadsföring.
Trots att nästan 40 % av köpbeslutet påverkats av en influencer var det väldigt få som uppmärksammade när en influenser sponsrats av varumärket. Federal Trade Commission (FTC) gick tidigare i år ut hårt mot influencers som inte följer reglerna kring transparens vid annonsering. Bland annat finns det ett antal fastställda hashtaggar som ska användas, den vanligaste av dessa är #ad. Trots att mycket fokus lagts på att influencers måste vara tydliga med sponsrade inlägg var det bara 33 % som kände igen hashtaggen #ad som att betyda att innehållet var betalat av varumärket. När de fick se hashtaggarna #ad, #paid, #spon, #collab och #partner menade 47 % att ingen av dem kändes igen som ett tecken på att innehållet var sponsrat.
Frågan är dock om detta spelar någon roll. Hela 71 % av de tillfrågade menade nämligen att det inte skulle påverka deras uppfattning om influencern om de visste att innehållet i ett inlägg var sponsrat. Däremot frågades inte om uppfattningen om produkten skulle ändras om användaren visste att innehållet var sponsrat, något som hade varit mycket spännande att få reda på. Dock verkar det av det tidigare svaret ha liten inverkan på uppfattningen om innehåll är sponsrat eller inte. Många verkar med andra ord lita till att de influencers som de följer har tillräckligt hög integritet för att inte låta sig bli sponsrade av företag som de inte tror på.
I takt med att influencermarknadsföring blir allt vanligare, och bedömare menar att det kommer spela ännu större roll i framtiden, är det viktigt att det finns ett regelverk som är tydligt och som känns igen av alla i hela sälj- och marknadsföringskedjan. Att kunderna inte kan skilja på sponsrat och icke-sponsrat innehåll innebär potentiellt en stor risk om det inte längre går att känna igen när någon medvetet försöker sälja dig något. Frågan är hur denna utbildning av allmänheten ska gå till, nu när influencers i alla fall verkar tydligare med vad som är vad i marknadsföringen.