Infinidat passerar 6 exabyte i aktiv lagring globalt

Infinida­t, den ledande leverantören av datalagring med multi-petabyte lagringslösningar, har nu har passerat mer än 6 exabyte (EB) i total lagringskapacitet globalt.

Tillväxten från 5 EB till mer än 6 EB på mindre än sex månader ger en bild av den snabba tillväxten på marknaden för stora lagringssystem med hög tillgänglighet och visar Infinidats position som lagringsleverantör av lösningar med hög presterande och kapacitet.

Detta är en stor och betydelsefull milstolpe för Infinidat och ett tydligt bevis som bekräftar vår position som omdanande datalagringsleverantör av användarvänliga lösningar för lagring av stora datavolymer. Den snabba tillväxten och stora kapaciteten säger också något om hur marknaden för lagring utvecklas.”, säger Brian Carmody, Chief Technology Officer, Infinidat.

Våra kunder har fokus på effektiva och moderna verksamheter som ger dem konkurrensfördelar och förbättrar effektiviteten genom att förenkla lagringsinfrastrukturen. Med Infinidat behöver de inte oroa sig för tillgänglighet eller prestanda eftersom de vet att de får 100 procent datatillgänglighet och svarstider under millisekunder, säger Brian Carmody, CTO, Infinidat

Infinidats totala lagringskapacitet överstiger vad de åtta största tillverkarna av all-flash-arrayer (AFA) levererade under 2019. Infinidat har lanserat mer än en EB på mindre än 6 månader – 50% snabbare tillväxt än de senaste 9 månaderna. Den ökande efterfrågan på petabyte-system förväntas påskynda Inifinidats tillväxt i kund- och lagringslösningar.

Infinidat har utvecklat sina InfiniBox-lagringssystem för att möta kundernas höga kapacitetsbehov eftersom mängden data som användare genererar och lagrar fortsätter att växa med tvåsiffriga procentsatser. Kunder i alla storlekar och inom alla branscher har förbättrat sina driftskostnader och produktiviteten för sin personal genom att konsolidera ett stort antal lagringslösningar på InfiniBox.

Fredrik Arveskär är chef för Infinidat i Norden och Benelux. Fredrik säger:

Vi är mycket glada över den utveckling vi har haft från start i Norden. Den ökning av lagringsbehoven som vi ser globalt, svarar väl mot den tillväxt vi ser i Norden. Vi har sett flera av de största nordiska företagen välja Infinidat som lagringsleverantör, men vi har även utvecklat vårt erbjudande för mindre och mellanstora företag, som på så sätt kan få samma kapacitet för skalbarhet och snabbhet som våra lösningar för stora organisationer.