Indonesien får standardiserade onlinemätningar

Analys- och mätföretaget comScore har nyligen vunnit ett kontrakt för att mäta de digitala publiksiffrorna under de kommande två åren. Detta kan ses som ett bra exempel på hur flera organisationer tillsammans kan hitta en gemensam standard med främjandet av digital utveckling som mål.

Bakom avtalet står fem stora organisationer inom marknadsföring och E-handel, och som utgör IDMC – (Indonesian Digital Measurement Consortium). Man har sökt en standardisering inom publikmätning då man, trots “en uppmuntrande tillväxt i landets digitala reklamindustri” har svårt att hitta ett bra sätt att handskas med “komplexa mätningar som förvirrar annonsörer, agenturer och medieägare”, enligt Jerry Justianto från IDMC.

Man har känt att denna förvirring sinkar utvecklingen, och har därför sökt standardisera mätningarna – något som alltså comScore ska få göra de närmaste två åren. Är inte detta något som är värt att titta på även för Sverige?

Visst har vi en framgångsrik utveckling här, men det är intressant att se hur flera organisationer tillsammans kan arbeta mot att nå ett mål som främjar allas utveckling.

Läs mer: Annonseringsjätten WPP ökar sitt aktieinnehav i comScore