Improove startar Improove Growth

Improove Growth kommer ha ett tydligt fokus på att hjälpa kunderna att öka sin försäljning. Ett mindre team är redan på plats och igång med uppdrag.

En av våra styrkor har alltid varit vår förmåga att förstå kundens verksamhet och hjälpa dem att lyckas med sin e-handel, säger Per-Mattias Nordkvist, Founder & Managing Partner på Improove.

Vi har sett ett ökat behov på marknaden och vi sitter med kompetens och erfarenhet som många företag efterfrågar. Det är många som kämpar för att lyckas och det blir allt mer komplext då man måste integrera den digitala försäljningen med resten verksamheten.

Anneli Furustad
Anneli Furustad

Anneli Furustad, tidigare e-handelschef på Indiska, började som konsult på Improove våren 2019 och blir nu Partner och COO tillägger:

E-handelscheferna idag har väldigt breda ansvarsområden. Vi vill hjälpa dem att analysera hela online affären och ge ökad kunskap och precision så de kan prioritera och få ut så mycket som möjligt av sina insatser. Vi ser också att många företag har svårt att rekrytera e-handelschefer och specialister inom områden där vi kan gå in och hjälpa till under tiden företagen hittar en mer långsiktig lösning. Det kan handla om att få in en senior e-handelschef en eller ett par dagar i veckan för att stödja och utbilda den befintliga organisationen.