IKEA är Sveriges högst ansedda företag 2019

IKEA har högst anseende bland företag i Sverige. Det visar undersökningen Reputation&Trust som tagit tempen. På andra respektive tredje plats hamnar Systembolaget och Spotify. Bland de lägst ansedda hittar vi Lundin Petroleum, PostNord och Ryanair.

Totalt har 4.740 personer deltagit i studien. De som svarat har utvärderat företags anseende utifrån åtta kategorier, bland annat hur de värderar företagens ledarskap, innovationsförmåga och ansvarsfullhet. Bakom undersökningen står kommunikationsbyrån Comma och det finska analysföretaget T-Media.

Med hjälp av den här anseendemätningen kan vi analysera olika aspekter av organisationers anseende, till exempel hur människor uppfattar deras agerande när det gäller etiska frågor, hållbarhet och ledarskap. Dessutom mäter modellen hur anseendet påverkar intressenternas agerande gentemot organisationen, till exempel hur benägna de är att köpa produkter och tjänster, arbeta för eller investera i företaget. Den informationen är värdefull för att kunna agera strategiskt och långsiktigt, säger Ingrid Landahl, grundare av kommunikationsbyrån Comma.