IKEA är Sveriges ekonomiskt värdefullaste varumärke – men Ericsson är starkast

Brand Finance har i sin årliga rapport kring världens ledande varumärken listat Sveriges värdefullaste varumärken. Det visar sig bland annat att IKEA är värdefullast i kronor och ören – medan Ericsson har det starkaste varumärket.

Ericcsons starka status byggs till en del på idogt arbete kring sin egen “branding”, och “en aktiv samhällsdialog” enligt Brand Finance. IKEA värderas till 17 miljarder amerikanska dollar – som faktiskt är en minskning från fjolåret med 8 procent.

På en andraplats när det kommer till värdefulla företag kommer H&M, medan Ericsson kommer på tredje – men företaget är istället alltså det starkaste i landet.

Spotify, som nyligen gjorde utspel i svensk media kring vad man anser vara ogynsamma förhållanden, värderas till 1.5 miljarder amerikanska dollar.

Läs mer: Brevet från Spotifys grundare: ”Svensk politik tvingar startups att flytta utomlands”

Nedan kommer topplistan på de värdefullaste svenska företagen:

Sveriges värdefullaste varumärken (Topp 10)

  1. IKEA
  2. H&M
  3. Ericsson
  4. Nordea
  5. TeliaSonera
  6. Volvo
  7. Svenska Handelsbanken
  8. SEB
  9. Swedbank
  10. Skanska

(Källa: Brand Finance)

Brand Finance utvärderar årligen varumärken för att avgöra vilka som är starkast och vilka som är “mest värdefulla i kronor och ören”.

För att avgöra vad som utgör ett “starkt” varumärke utgår man faktorer som kännedom, lojalitet, marknadsföring, marknadsinvesteringar, kundtillfredsställelse, hållbarhet, medarbetarnöjdhet och företagets anseende.

Varumärken tilldelas poäng enligt en skala som Brand Finance kallar BSI (Brand Strength Index), från 0 till 100. Efter detta får varje varumärke ett betyg från AAA+ (“exceptionellt starkt”) till D (svagt, sviktande varumärke).