IFS växlar upp partnerförsäljning i Norden – Rekryterar Morten Søger som nordisk chef

IFS, ger sig ut på marknaden och söker nya talanger. Verksamhetens globala framgångar och ambitiösa tillväxtmål kräver starka partners och därför skruvas ambitionerna upp för partnerförsäljningen överallt i världen. Danske Morten Søger med erfarenhet från SAP och Microsoft kommer att ansvara för strategin i Norden.

Det är en erfaren person som IFS nu ställer i spetsen för sin nordiska partnerorganisation. Morten Søger kan ERP-branschen utan och innantill då han arbetat med partnerförsäljning under merparten av sin karriär. Han har varit med om att bygga och driva partnerkanaler med både SAP och med Microsoft Dynamics-partners och ska nu öka farten på partnerförsäljningen hos den svenska ERP-leverantören.

Målet är ambitiöst. 40 procent av IFS omsättning i Norden ska komma från partners. Därför kommer Morten Søger utveckla befintliga partners och samtidigt rekrytera både nya partners och nya medarbetare till sin organisation. IFS har historiskt sålt direkt till sina kunder framförallt, men i takt med verksamhetens allt större framgångar ska nu påtagligt fler muskler fram för att sälja licenser och implementera lösningar.

De senaste sju kvartalen har IFS haft en tillväxt som är tre gånger snabbare än marknadssnittet. Verksamheten har just offentliggjort sitt bästa bokslut någonsin med 32 procents tillväxt när det kommer till licensförsäljningen och ett nettoresultat på 4,5 miljarder kronor. I Norden har licensförsäljningen på samma sätt ökat markant totalt sett och försäljningen av molntjänster och SaaS har tagit ett gigantiskt kliv framåt med 106 procents förbättring.

– Förväntningarna är att vi ska nå minst samma tillväxtmål 2020 och de närmaste åren, vilket är klart helt realistiskt med ett förstärkt partnernätverk i ryggen. IFS befinner sig i en sweet spot. Vi är den ende av de stora leverantörerna som fokuserar till 100 procent på ERP, EAM och FSM (Field Service Management), och vi är den enda som har behållit fokus på fem strategiska branscher medan andra breddar sig till uppåt 30. Det ger oss ett verkligt specialkunnande och våra tjänster är extremt efterfrågad av marknaden. Därför går vi nu också mycket målinriktat in för att hjälpa våra befintliga partners att växa och samtidigt också skaffa några stora partners som redan har volym i verksamheten, som kan hjälpa oss höja ambitionerna, säger Morten Søger, Channel Partner Director i IFS Nordic.

Även om Morten Søger fortsätter i den bransch han känner utan och innan går han också in i en ny värld. Skiftet till IFS är påtagligt, där det svenska tillmötesgåendet och öppenheten kommit att dominera i den idag globala verksamheten.

– Det finns en helt annan kultur och historia i IFS. Det är en på allvar kundorienterad organisation där det råder konsensus om att man inte släpper en kund, oavsett storlek, innan den är nöjd. Det handlar om en mänsklig beståndsdel i IFS som är svår att sätta ord på. Mindre micro-management och ”fabrikskänsla”, mer hjärta och tillit. IFS är en mycket transparent verksamhet med stor öppenhet gentemot sina partners. Till exempel har vi partners med på hela våra sälj-kickoffar, vilket är ganska ovanligt. Därför förväntar jag mig att vi snabbt får igång en bra dialog med relevanta partners som gärna är med på vår resa, säger Morten Søger.