Idag dör internet om EU röstar ja till länkskatten

Idag avgörs den långvariga striden om upphovsrätten på nätet i EU-parlamentet i Strasbourg. I fokus ligger den så kallade länkskatten.

Det var i september 2016 som EU-komissionen lade fram ett förslag till att modernisera de nuvarande upphovsrättsreglerna. De tidigare reglerna infördes i början av 00-talet, alltså långt innan exempelvis Youtube eller Facebook fanns.

Tanken med den nya länkskatten är att skapa en balans på marknaden genom att tvinga tjänster som citerar andra medier att betala för det.

Google, Facebook och Youtube är några företag som kommer att drabbas hårt ifall EU röstar igenom förslaget. De kommer att behöva betala licenser för länkat material som läggs upp, exempelvis nyheter. De kommer även bli skyldiga att blockera upphovsrättsskyddat material.

Förra året klubbades Copyrightdirektivet igenom av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer. Det krävs dock att det befästes i nya omröstningar, därav dagens omröstning i parlamentet.

Hela grunden i Internet är just länkning. Det är det som är internet – att kunna länka till andras verk och på så sätt skapa ett gigantiskt nät av information. Om EU nu rycker undan den plattformen från internet så blir det som en gång varit borta. EU helt enkelt dödar nätet som vi känner det idag.