IBMs teknikspaning – 5 innovationer med potential att revolutionera

IBM identifierar fem teknikområden som har potential att ändra hur vi arbetar, lever och interagerar över de kommande fem åren.

IBM vill med sin spaning förklara och tydliggöra vilka innovationer som kan komma att få störst påverkan på samhället, företag och individer i framtiden.

“Det är kul att se att framtidens teknik fortsätter ha ett fokus på att bidra till att lösa viktiga och stora frågor, som klimatproblem, diskriminering och säkerhet,” säger Mikael Haglund, CTO på IBM i Sverige. “AI-algoritmer används i allt högre grad för att fatta beslut inom sjukvård, rekrytering, straffrätt och kreditprövningar för lån. De databaser som AI-systemen utbildas på kan innehålla spår av systematisk diskriminering, vilket gör att algoritmerna oavsiktligt kan ta över denna partiskhet. På IBM har vi redan utvecklat en metod för att minska diskrimineringen som kan finnas i data, så att AI-algoritmerna kan använda datan, men utan att diskriminera,” fortsätter han.

Kryptoankare och blockkedjor
Bedrägerier kostar världsekonomin mer än 600 miljarder dollar om året. I vissa länder är dessutom nästan 70 procent av vissa livsavgörande mediciner förfalskade. De kommande fem åren kommer kryptografiska ankare och blockkedjeteknik att kunna garantera en produkts eller varas äkthet. Kryptoankare är manipulationssäkra digitala fingeravtryck som kan inkluderas i en produkt och som är sammanlänkade med en blockkedja.

Kryptografiska gitter
Cyberattackerna eskalerar varje år vilket gör att säkerhetsåtgärderna inte kommer att räcka till om fem år. För att hantera detta förutspår IBM en teknik som kallas kryptografiska gitter. Tekniken gör det möjligt att utföra beräkningar på en fil utan att någonsin se känslig data eller exponera den för hackare.

AI-drivna robotmikroskop
IBMs forskare förutspår att robotmikroskop kommer att spela en viktig roll framöver. Inte minst för att adressera miljöförstöring. Robotmikroskopen kan bland annat undersöka hur plankton mår och beter sig i världshaven. I framtiden kan robotmikroskopen använda sig av AI-teknik för att analysera och rapportera förändringar och onormal aktivitet i realtid, så att åtgärder snabbt kan vidtas.

Bara opartisk AI kommer överleva
Inom fem år kommer partisk AI och partiska algoritmer att ha ökat. Eftersom människor och AI arbetar närmare tillsammans för att fatta beslut, kommer det att bli allt viktigare att mänskliga åsikter och fördomar inte påverkar den data eller de algoritmer som används som beslutsstöd eller i underlag. Redan idag tittar forskare på metoder för att säkerställa opartiskheten hos AI och det är bara denna typ av AI, som kommer att överleva, förutspår IBM.

Kvantdatorn kommer bli mainstream
Om fem år kommer kvantdatorer brett ut sig långt utanför dagens forskningslaboratorier. På senare tid har utvecklingen inom kvantkalkylering öppnat nya dörrar inom kemi, optimering och maskininlärning. Kvantdatorer kommer att vara en förutsättning i många vetenskapliga och tekniska utbildningar över hela världen. Ingen student kommer att slutföra en utbildning utan att ha kommit i kontakt med en kvantdator, förutspår IBM.