IBM ger AI-lösningen Watson kognitiva egenskaper

IBM har lagt till nya kognitiva egenskaper för sin AI-lösning Watson, som hjälper marknadsförare att förstå och förutspå konsumentbeteenden.
Lösningen inkluderar målgruppsinsikter – en kognitiv feature som avslöjar hur konsumenter interagerar med ett varumärke i olika digitala kanaler, fysiska butiker samt visar olika kundattribut. Datan uppdateras kontinuerligt och visar nya målgruppsprofiler/kundsegment samt visar hur viktigt det är att förutse konsumentens förändringar.
Enligt IBM möjliggör detta att marknadsförare kan förstå hur kunden svarar på en ny kampanj, baserat på tidigare beteende.
Läs mer här.