IAB publicerar uppdaterade regler för webb-TV

Interactive Advertising Bureau (IAB) släppte nyligen en uppdaterad version, den första sedan år 2009, av deras “Digital Video In-Stream Ad Metric Definition”.

Definitionerna har tagits fram av IABs Digital Video kommitté i syfte att skapa en för branschen gemensam valuta. När IAB publicerar sina definitioner är de ämnade för en världsmarknad med utrymme för lokala tolkningar.

I Sverige är det Mediamätning i Skandinavien (MMS) som utvecklar och publicerar valutan för webb-TV.

Här kan du läsa mer om IABs uppdaterade dokument.

Här kan du ta del av MMS gyllene regler.