IAB lanserar standard för programmatiska annonser

Att ha gemensamma standarder för hur olika annonser och kampanjer mäts är något som länge efterfrågats. Nu kan IAB äntligen lansera sitt färdiga dokument för hur programmatiska annonser kan och bör mätas.
Efter en remissrunda är nu IABs standard för att hantera programmatiska annonser färdig. Standarden är avsedd att hjälpa utvecklare, content management system, annonsservrar och mediaplattformar att skapa en enhetlighet kring programmatiska annonser. Tanken är att kunna effektivisera skapandet, underhåll och mätning av annonser som anpassas beroende på användarfaktorer såsom kön, ålder, position och väder.
IAB har tillsammans med företaget Jivox tagit fram ett demoverktyg för att visa hur standarden är avsedd att fungera i praktiken. Demoverktyget kan skapa en JSON kod för olika annonser som baseras på ett flertal olika parametrar.
Den nya standarden ligger dessutom i linje med tidigare standarder, och kommer sannolikt inte att skapa någon konflikt med andra typer av annonsmätningar. Diaz Nesamoney, VD på Jivox och vice ordförance i IAB Tech Lab Dynamic Content Ad Standards Committe (säg det snabbt fyra gånger…) hoppas att den nya standarden även kan komma att användas i framtida annonsformat. ”Jag är övertygad om att vi snart kommer att se chatbot reklam använda den här standarden och, vem vet, kanske till och med VR-annonser kommer använda standarden” säger hon i ett pressmeddelande. 
Det har länge funnits ett behov av ökad transparens och tydlighet kring hur annonser mäts, i synnerhet programmatiska annonser som står för en allt större del av den digitala annonsmarknaden. Förhoppningsvis kan denna nya standard snabbt börja implementeras, så att alla led i den digitala annonskedjan har samma mätvärden att förhålla sig till. Det kommer sannolikt att minska antalet oseriösa aktörer och göra det möjligt för såväl annonsörer som andra att göra informerade val om sina annonsbudgetar.
Du kan testa demoverktyget samt ladda ner den nya standarden här!