Så här fungerar ads.txt som ska stoppa annonsfusket

IAB har under en period arbetat med ett nytt protokoll kallat ads.txt. Det nya protokollet gör det möjligt för köpare av programmatiska annonser att kontrollera så att alla led i annonskedjan är auktoriserade och minska risken för plagiat och annonsfusk.
Enligt IAB har många visat intresse för det nya protokollet. ”Mängden intresse och support från den digitala annonsmarknaden har varit enormt, och från alla olika delar av annonskedjan: annonsörer, byråer, plattformar, publicister, dataföretag med flera” säger Alanna Gombert, general manager för IAB Tech Lab.
Men vad innebär det nya protokollet då? Ads.txt gör det möjligt för publicister att ladda upp en fil på sin domän som beskriver vilka säljare som är auktoriserade att tillhandahålla publicistens annonsytor. Publicisten kan enkelt uppdatera listan i takt med att förändringar sker genom ett OpenRTB-protokoll. För de som vill köpa programmatiska annonsplatser är det enkelt att genom en crawler scanna dessa ads.txt-filer och sortera ut de säljare som inte är auktoriserade av publicisten.
Detta gör att säljare som använder sig av plagiatförsäljning eller rent annonsfusk kan sorteras ut, och att annonsörerna får valuta för sina pengar. Ads.txt kan även användas av annonsnätverk och andra aktörer i den programmatiska annonskedjan, vilket gör att protokollet skapar en öppnare och mer ärlig marknad.
Just den programmatiska annonsmarknaden har, till följd av en mycket snabb utveckling utan att säkerhetsfunktionerna hängt med, varit full med just annonsfusk och rena bedrägerier. En uppskattning av IAB gör gällande att detta fusk kostar annonsmarknaden 8,2 miljarder dollar (68 miljarder kronor) varje år, så det är föga förvånande att en tjänst som denna är mycket eftertraktad.