IAB lanserar riktlinjer för transparens och anställer samtidigt ny chef för deras Data Center of Excellence

IAB Europe lanserade nyligen helt nya riktlinjer för transparens, något som allt fler efterfrågar. Arbetsgruppen har fokuserat på vilka frågor en annonsör bör ställa till sin leverantör för att få korrekt och användbar data. Detta blirextra viktigt när nu mer än hälften av all annonsering sker programmatiskt, något som många menar försämrat transparensen i branschen.
Att ha tydlighet i hela den programmatiska processen kan vara nog så knepigt, och det kan vara svårt både för köpare och säljare att veta vad som är viktigt att fokusera på. De nya riktlinjerna syftar därför till att hjälpa såväl annonsörer som publicister, samt alla mellanled, att skapa ett samförstånd kring vilka frågor som är viktiga när transparens i programmatiska köp kommer på tal
Arbetsgruppen har bestått av representanter från såväl köpar- som säljarsidan, allt för att se till att riktlinjerna är realistiska och användbara. Det är med andra ord inte bara ett dokument för köparna, utan i minst lika hög grad något som säljarna bör läsa igenom och fundera kring.
Utöver de nya riktlinjerna har IAB även anställt Orchid Richardsson som ny vice-president och chef över IABs Data Center of Excellency. Richardsson kommer tidigare från ett chefsjobb på 33Across där hon jobbat med globala strategier för företagets publicistpartners. Hon har även varit på bland annat Everyday Health, Multimedia Solutions samt Omnicom-gruppens företag Singer Direct. Det är med andra ord ingen nybörjare som IAB nu lyckats rekrytera.
Richardsson kommer att fokusera på att ta fram data för publicister, driva frågan kring automation samt arbeta tillsammans med IAB Tech Lab för att jobba med frågor som rör integritet och datasäkerhet. Det är stora och viktiga frågor, och med tanke på att GDPR snart är här får hon sannolikt ingen lång smekmånad.
Enligt IABs COO Patrick Dolan är rekryteringen strategiskt viktig för IAB, och han menar att Richardssons kompetenser kommer öka värdet av digital marknadsföring för alla parter.
I en värld där allt går snabbare och datahantering är avgörande för företags framgång blir frågor som transparens, automatisering och skyddet för individen centrala och viktiga frågor att jobba med. IABs inflytande i sammanhanget är här mycket stort, och det är uppskattat att se att de tar ansvar för det inflytandet.
Du kan se hela presentationen av de nya riktlinjerna för transparens här.