IAB vill bli global med nytt program för mätstandarder, och japanska CCI är först på bollen

Det är IAB Tech Labs som tagit fram ett program för att standardisera mätningar av annonser, och fokus är i första hand Asien och Sydamerika, med en förhoppning om att Europa ska följa tätt efter. IAB Tech Labs vill genom detta både positionera sig som ägaren av standarden, och attrahera fler medlemmar.

Programmet är framtaget för att hjälpa företag utanför USA att implementera branschstandarder för mätningar i digital marknadsföring. Genom en revision och en efterföljande verifieringsprocess blir företag ackrediterade, något som kan underlätta vid exempelvis expansion till andra länder, eller att bli partner till företag från andra länder. Det kan med andra ord bli en stark konkurrensfördel för de företag som genomgår programmet.

Lanseringen skedde tillsammans med det japanska media- och marknadsföringsföretaget CCI, och man jobbar nu för att fler företag i Asien ska ta del av programmet. Målet är sedan att såväl Europeiska som Sydamerikanska företag ska följa efter, för att skapa en global branschstandard för mätningar i digital marknadsföring.

Enligt CCIs CTO kämpar japanska företag på samma sätt som andra företag världen över med frågor kring annonsfusk, varumärkessäkerhet och svårigheter med att jämföra olika mätningar. De välkomnar därför den nya standarden och uppmanar fler företag att ta del av arbetet med att skapa en hälsosammare digital annonsmarknad.

Att ha en stark global standard kommer även minska regionala variationer, även om chefen för IAB Tech Labs, Dennis Buchheim menar att vissa lokala avvikelser måste förekomma för att anpassa sig efter nationella lagar. Standarden gör det dock enklare att ha verksamhet utanför det egna landets gränser, eftersom det såväl blir enklare att hitta samarbetspartners som att förstå vilka anpassningar som krävs baserat på nationella lagar och regler.

IAB Tech Labs hoppas även att deras program kommer att locka fler medlemmar, och man avser samarbeta med såväl IABs globala nätverk som med de 43 nationella IAB-organisationer som stödjer programmet.

För många företag och organisationer är globala standarder något som starkt efterfrågas. Men att få till dessa branschstandarder är mycket svårt, eftersom många olika regioner ofta utvecklat sina egna processer, och att ändra dessa är både kostsamt och utmanande. Det ska därför bli spännande att se om IAB Tech Labs lyckas få med sig fler företag och regioner i det nya programmet.