IAB lanserar ny guide för transparens i digital marknadsföring

IAB Europe tillsatte för ett tag sedan en task force för att arbeta kring transparens när du köper marknadsföring i digitala kanaler. Guiden ger tips på frågor du behöver ställa i varje steg i processen och syftar till att göra det enklare för såväl säljare som köpare att veta att de pratar om samma saker.
Den programmatiska annonsförsäljningen har utvecklats oerhört snabbt, och det är därför inte förvånande att det är svårt att få grepp om hur det fungerar. Därför satte IAB ihop en task force bestående av såväl representanter från annonssidan som personer som jobbar med programmatisk annonsförsäljning. På så sätt ville de få ihop köpare och säljare för att tillsammans kunna lyfta och bena ut utmaningar, behov och hur transparens ska uppnås på bästa sätt.
Guiden fokuserar på kostnader, data och varifrån innehållet kommer, allt för att göra det tydligt för alla parter vad som är viktigt att ha koll på, i synnerhet när såväl GDPR som e-Privacy-direktivet just nu är på gång inom EU. Även initiativet kring Ads.txt har varit ett led i att öka transpares och tydlighet i den digitala annonshandeln.
Enligt Simon Halstead, styrelseledamot i IAB Europes programatic trading committe gör guiden det möjligt för köpare att ställa rätt frågor i varje led i köpet. Han menar vidare att ”alla parter måste vara engagerade i detaljerade diskussioner för att driva transparens”.
Daniel Secareanu, styrelseordförande för IAB Europe och IABs digitalchef, Burda Romani, sa i ett uttalande att ”För att den programmatiska handeln ska kunna fortsätta växa och addera värde till branschen och dess intressenter måste vi se till att alla har en tydlig bild av hur det här landskapet ser ut och fungerar. Det kan vi bara åstadkomma genom att se till att valutan för programmatisk handel (lager och data) och försörjningskedjan är helt transparent för alla som är i den”.
Med andra ord är det kritiskt för branschen som helhet att det finns en tydlighet i hur programmatisk handel fungerar för att det ska kunna fortsätta utvecklas. Det låter givetvis rimligt, men frågan är hur det faktiskt ska åstadkommas. Det som på pappret ser enkelt ut är i verkligheten ett virrvarr av ibland upp till 50 olika aktörer involverade i en enskild transaktion. Många har exempelvis lyft frågan om var pengarna tar vägen, och när tidningen ”The Guardian” för ett tag sedan testade att köpa sitt eget lager via programmatisk handel fick de tillbaka 30% av vad de spenderade. Resterande 70% försvann i mellanhänder längs vägen. Om IABs guide kan bidra till att skapa riktig transparens kring detta så vore mycket vunnet, men i nuläget kan de vara mycket svårt att ställa rätt frågor, eftersom du kanske inte ens vet vem du ska ställa frågorna till.