IAB djupdyker i regler och lagar

AB Sverige gör en nystart och samtidigt breddar Task Force för Legal med att nu även omfatta Policy-frågor.

Onlinebranschen och samhället styrs inte bara av lagar och domstolar utan väl så mycket av egna policies och val av förhållningssätt.

Nu ger ska IAB:s medlemmar ha ett forum för att också diskutera policy. Uppstartsmöte preliminärt den 23 september 09.00 – 10.30. Om du eller en kollega på ditt bolag är intresserad av att vara med i denna Task Force kontakta Charlotte Thür. Agendan och vilka som är med i gruppen idag hittar du här.