IAB anlitar en psykolog

Internet Advertising Bureau (IAB) i England har anlitat psykologen Simon Hampton för att förstå och lära sig mer om digitala beteenden. Det krävs nog en psykolog för att verkligen gå på djupet med våra ibland udda behov – som att ta en selfie.

Simon kommer att jobba hos IAB under tre månader för att djupdyka i beteenden på internet. Han kommer att bland annat studera varför vi ser mobilen som en dagbok, hur beröring påverkar vad vi gör, varför företag ogärna genomför förändringar samt varför annonser i mobilen redan känns gamla.

simon_hampton
Dr. Simon Hampton

Simon förklarar sitt arbete med “The IAB is serious about seeing sound and up-to-date psychological theory and research put into practise. I also admire the quality of its own research and how it cross references it with bodies of knowledge beyond ‘the trade’.”

Det kommer att bli mycket intressant att få läsa om Simons upptäckter.