Hybridmolnen är framtiden – flexibilitetskrav sätter tonen

Intresset ökar stadigt för hybridmoln bland europeiska företag och organisationer. Drivkraften är ökade krav på flexibilitet, för att kunna erbjuda bra kundupplevelser, skriver Sammy Zoghlami på Nutanix.

Ingen inom IT kan ha undgått att hybridmoln är ett av de hetaste områdena just nu. Det finns framför allt en orsak till det: hybrida molnlösningar ger den flexibilitet som krävs för att verkligen kunna vara kundcentrerad. Marknader som förändras i allt snabbare takt kräver allt mer flexibla tekniklösningar. Hybridmoln är enkelt uttryckt IT-miljöer som innehåller både publika och privata molnplattformar.

Det här gäller både på framsidan av tjänsterna, som är det kunderna ser, och bakom kulisserna när tjänsterna skapas. Byggandet kräver agila arbetssätt och sömlös integration, både inom företagen och med externa parter. Lägg till det stringenta säkerhetskrav.

Men hur blir det med kostnader, undrar du kanske? Det finns flera aspekter att begrunda för att besvara den frågan. För det första utgör billiga, men undermåliga, tekniklösningar recept för katastrofer. De pengar som sparas, och mer därtill, går snabbt förlorade när de färdiga lösningarna inte räcker till för att hävda sig på konkurrensutsatta marknader.

För det andra är kostnadskontroll ett allmängiltigt problem vad gäller tekniklösningar. Vår undersökning Nutanix Enterprise Cloud Index 2019 visar till exempel att 31,7 procent av respondenterna i Europa (samt Mellanöstern och Afrika, EMEA) har gått över budget vad gäller satsningar på publika moln. Fem procent har gått kraftigt över budget.

Dålig kostnadskontroll lär medföra problem för satsningar på så väll publika och privata moln, som på lokala datacenter och hybridmoln.

Vilka är problemen som yppar sig när flexibiliteten för tekniklösningarna inte räcker till? Enligt Gartner kommer undermåliga kundupplevelser att skada 30 procent av de digitala affärssatsningarna. Det här innebär i korthet att teknikteamens prestationer direkt påverkar företagens lönsamhet.

Att allt fler i EMEA-området inser det här visar sig i svaren i Nutanix undersökning. 53 procent av deltagarna avser att börja använda hybridmoln senast 2024. 84 procent anser att hybridmoln är den ideala IT-modellen.

Bland saker som deltagarna i undersökningen gillar med hybridmoln märks enkel interoperabilitet (20 procent) och möjligheterna att flytta körning av applikationer (16 procent). Just flyttbarheten är mycket viktigt för att kunna skala driften beroende på kundernas aktiviteter. Typexemplet är att köra en applikation i egen regi i ett privat moln, för att kunna flyta den helt eller delvis till en publik molnplattform under belastningstoppar.

Intressant nog så backade införandet av hybridmoln något under 2019, jämfört med prognosen i Nutanix Enterprise Cloud Index 2018. I stället fick vi se en ökad satsning på traditionella datacenter för att köra Officeapplikationer, kundvårdssystem (CRM), affärssystem, databaser, analyslösningar, samt lösningar för säkerhetskopiering och återställning. Även satsningar på privata moln backade något.

En stor anledning till den utvecklingen lär ha varit införandet av GDPR som fick fullt genomslag under 2019. I ett sådant läge är det lätt hänt att satsa på traditionella lösningar. En fullt rimlig tolkning av utvecklingen är att det finns ett uppdämt behov av satsningar på hybridmoln, som mycket väl kan explodera under 2020.

Vilka IT-miljöer ett företag än kommer att satsa på kan man vara säker på att de blir mer diversifierade än tidigare. Det ställer krav på plattformar och administrationsverktyg som kan hantera olika arkitekturer under ett paraply.