Hur skulle du reagera om någon krossade din mobil?

Se när de här stackars mobilägarna fick se sina mobiler beslagtagna och krossade i en flishugg. Hur skulle du ha reagerat?

Vad som händer sen är det intressanta. Hur beroende är vi egentligen av våra mobiler?

https://youtu.be/ro0UEwuOR1Q