Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

Hur skall jag segmentera mina kunder?

Det finns i huvudsak tre olika sätt att segmentera sina kunder på:
1. Sociodemografisk segmentering, kön, ålder, ort…
2. Företagsbaserad segmentering, storlek, omsättning, bransch…
3. Beteendebaserad segmentering, hur ofta besöker de er hemsida, vad de gör när de är där, har de köpt eller laddat ned tjänster…

Vilken av dessa skall man då använda, vilken är rätt eller fel?

Svaret på frågan är att det finns inget rätt eller fel, man måste kombinera all möjlig analog och digital data och koppla ihop allt på personnivå.

Många digitalare säger att beteendedata är det enda rätta, traditionella marknadsförare pratar om köp, kundlivscykel, lönsamma olönsamma kunder. Beteendedata svarar inte alltid på vilka som är lönsamma eller olönsamma. Köp och kundlivscykel ger inte svar på hur ofta de interagerar med er.

Därför måste man kombinera individdata, företagsdata om man har företagskunder, med beteendedata.

Som marknadsförare, vill du kommunicera med dina kunder på ett personligt, högst relevant sätt. Du vill rikta rätt budskap till rätt person, vid rätt tidpunkt över alla kanaler.

Så när du bygger din databas, är det viktigt att du delar in den i segment, och skräddarsyr din kommunikation för varje segment. Det finns en gammal sanning att en fjärdedel av kundens engagemang kan förklaras av en bra segmentering. Men för att skapa meningsfulla segment, behöver du en plattform där du kan dela in dina kunder på ett bra sätt.

Traditionellt har marknadsförare använt automatiserad marknadsföring till olika segment med hjälp av demografiska och företags kriterier.

Till exempel kan du skapa segment baserade på:
• Befattning
• Företagsstorlek
• Bransch
• Kön ålder
• Geografi

Med mer sofistikerade marknadsföringsautomationslösningar kan man idag också segmentera kundernas beteenden – inte bara vilka dina kunder är, men vad de gör.

Dessa kan omfatta:
• Antal besök på din hemsida
• Söktrafik, vad söker man efter, till vilka landningssidor kommer de

• Interaktioner, vad läser de, vad delar de, vad köper de osv…
• Trafikströmmar, sociala medier Facebook, Twitter, LinkedIn
• Hur surfar de, via desktop, mobil eller surfplatta

Det blir riktigt spännande när man kopplar ihop allt man vet som exempelvis vilka företag eller personer som köper vad, hur agerar dessa olika köpare på er hemsida och olika sociala medier. Då kan ni erbjuda relevanta produkter och tjänster till rätt segment på rätt plats i respektive kanal.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.