Hur ska du utnyttja all data du samlar in och bli ett digitalt företag på riktigt?

Många företag har de senaste åren byggt system för att samla in stora mängder data, men allt fler börjar upptäcka att det är svårt att integrera de olika systemen som samlar in data. Software AG har under snart 50 år arbetat med datahantering, och hjälper företag att få ihop all denna data så den kan leda till insikter som går att agera på.

I veckan kom Software AG till Sverige för sin Innovation Tour. Det var en heldag med fokus på just integration av data samt hur företag kan accelerera sin digitala transformation. Software AG jobbar med stora globala företag och organisationer för att kunna samla ihop olika datakällor så det går att göra analyser och i slutänden kunna fatta datadrivna beslut på riktigt. Deras plattform är utformad för att du ska kunna koppla ihop ett stort antal datakällor, och göra informationen tillgänglig för såväl analys som korsreferenser och utifrån det skapa djuplodande insikter.

Enligt företagets VD Sanjay Brahmawar ligger demokratiseringen av data mycket högt på Software AGs lista över nyckelprinciper. Det är dock inte av altruistiska skäl säger Brahmawar, utan han pekar på att genom att se till att alla på företaget har tillgång till den data de behöver så skapas helt enkelt bättre affärsmöjligheter. Att demokratisera den data du har handlar därför inte om att anställa fler data scientists som kan jobba med din data. Det du behöver göra är att se till att din data är tillgänglig, enkel att använda och tilltalande för medarbetarna att arbeta med. Först då kommer den data du har att verkligen komma företaget till nytta.

Sanjay Brahmawar, CEO på Software AG

Många företag fastnar dock i det som Jennifer Thompson på IDC kallar för ”the digital deadlock”. Det har nämligen visat sig att hela 55% av alla företag som startar en digital transformation fastnar på steg två av fem, när de börjat utforska och jobba med sin digitala utveckling, men ännu inte lyckats bli ett digitalt företag. Enligt Thompson är orsaken oftast att man just har svårt att få ihop all sin data, och därför fortfarande är fast i problemet med olika datasilos. För att bryta detta dödläge måste företaget jobba med sin digitaliseringsprocess i fyra olika områden på ett tydligt och fokuserat sätt.
1. Organisatoriskt
Företaget måste se till att både strukturen och kulturen på företaget är inriktade på att vara ett digitalt företag
2. Strategiskt
Företaget måste ha en enhetlig strategi där alla ingående delar stöttar en digitaliseringsprocess. Det kan inte bara vara en strategi för IT-avdelningen.
3. Finansiellt
Det måste allokeras resurser för att driva den digitala transformationen, samtidigt som företaget måste ta fram ROI-modeller och nya KPIer för att passa för en digital verksamhet
4. Plattformsmässigt
Företagets olika system och plattformar måste fungera tillsammans, och vara integrerade på ett sätt som är skalbart.

The Digital Deadlock enligt Jennifer Thompson

Ett led i detta, och något som kontinuerligt dök upp under dagen, var behovet av DevOps. Det vill säga att få de som utvecklar nya system och tjänster (Developers), och de som ser till att systemet fungerar felfritt för användarna (Operations), att arbeta närmare tillsammans med såväl utveckling som underhåll av företagets digitala miljöer. Trots att flera företag uppger att de arbetar med DevOps, visar IDCs kartläggning att hela 62 % av företag måste jobba på att få Dev och Ops att fungera som ett team istället för två separata. Mycket av det arbetet ligger i att få ihop systemen, så att båda parter har samma data att arbeta med, och det är precis där som Software AG kan hjälpa till.

Några som håller på med det arbetet är OpusCapita och Ericsson. Patrik Sallner, VD på OpusCapita, pekar just på behovet att utveckla system som snabbt går att implementera för att stötta företagets kunder i deras digitala transformation. OpusCapita håller just nu på med projekt som ska göra köpprocesser mellan företag snabbare och enklare, på samma sätt som försäljning till privatpersoner idag sker med några enkla knapptryckningar. Hans bästa tips för att snabba på företagets digitala transformation är att se till dina kunder. Välj ut de kunder som representerar framtiden i fråga om digital mognad, och arbeta sedan nära dem för att utveckla de tjänster som de behöver. Därefter kan du vända dig till dina andra kunder och hjälpa dem utifrån de lärdomar du redan dragit.

Peter Bäck, Head of Strategic Systems på Ericsson menar att även om Ericsson på många sätt är ett digitalt företag så har de utmaningar. De har exempelvis lika mycket data som Google, men kan i nuläget endast dra full nytta av ca 5 % av all denna data. Att integrera de olika systemen och göra data möjlig att agera på är därför något som de just nu lägger mycket fokus på, och bland annat arbetar de i 3-veckors-cykler istället för 6-månaders cykler för produktutveckling som de tidigare gjorde. Ett tydligt exempel på styrkan i att arbeta med DevOps. Det är dessutom viktigt att systemen fungerar felfritt, eftersom Ericsson har en miljard människor världen över som är direkt beroende av att deras mobilsystem fungerar som de ska.

För dig som kämpar med din digitala transformation och att få ihop dina olika datasilos är därför Software AGs lösningar definitivt något att kika närmare på.