Så här fungerar prediktiv marknadsföring

Globala konsultbolaget McKinsey & Co uppskattar att det kommer finnas trettio miljarder uppkopplade mobila enheter i världen 2020 – en uppskattning som bör få de flesta digitala marknadsförare att gnugga händerna.
Alla enheter behöver inte nödvändigtvis vara ett marknadsföringstillfälle, men samtliga bör ses som en potentiell guldgruva för datainsamling. Då insamlingen och bearbetningen av denna ständigt växande data sedan länge passerat vad vi människor klarar av att analysera är vi helt beroende av artificiell intelligens för att överhuvudtaget göra den användbar i vår beslutsprocess. Under 2017 kommer det ske ett paradigmskifte i hur ”big data” bearbetas där en mer renodlad programmatisk marknadsföring förfinats och utvecklats till så kallad prediktiv marknadsföring.
Vad är då prediktiv marknadsföring?
Prediktiv marknadsföring är en vidareutveckling av programmatisk marknadsföring som ger marknadsförare möjligheten att fastställa beteendemönster som kan användas för att förutspå framtida trender och konsumentbeteenden. Liksom sin föregångare baseras prediktiv marknadsföring på artificiell intelligens. Skillnaden är att då programmatisk marknadsföring fokuserar på att ge marknadsförare ett verktyg för att agera och anpassa sina marknadsåtgärder i realtid, adderar prediktiv marknadsföring ytterligare en dimension genom att ge samme marknadsförare möjligheten att ligga steget före då hen kan förutsäga var konsumenten är på väg i sin konsumentresa.
Med hjälp av prediktiv marknadsföring kan marknadsförare få maximal effekt på sina insatser genom att skräddarsy ett mer relevant och unikt innehåll till konsumenten både i realtid och för en överskådlig (närliggande) framtid.
Enkelt sammanfattat är prediktiv marknadsföring framtidens sätt att använda datakunskap för att ta så smarta beslut som möjligt genom att förutspå vilka åtgärder som har störst chans att lyckas respektive misslyckas.
Så här använder du prediktiv marknadsföring
Genom att samla in information från ett konstant ökat antal datakällor och kombinera det med marknads- och kunddata kan en prediktiv modell som är skräddarsydd för olika målsättningar skapas. Denna modell kan sedan användas för att förutspå hur sannolikt det är att dina insatser lyckas. Tekniken bakom kulisserna är självklart i sig oerhört komplex, men man kan förenklat säga att den ger dig som marknadsförare möjligheten att ”prata” med den data som de facto skapar dina kampanjer. Den möjliggör även en dialog med olika system som exempelvis hanterar lagerhantering och CRM-system. Med andra ord är det möjligt för dig att optimera samtliga delar av ett företags marknadsmix och leverera ett unikt innehåll som når ut till rätt konsument, via rätt digitala mediekanal, vid rätt tillfälle.
Därför ska du satsa på prediktiv marknadsföring 2017
Prediktiv marknadsföring är i dagsläget överlägset all annan marknadsföring när det kommer till att leverera relevant innehåll till konsumenter. Som marknadsförare får du omedelbar tillgång till de insikter som behövs för att snabbt nå ut med rätt budskap på ett kostnadseffektivt sätt. En win-win situation uppstår där ditt företag får maximal ROI samtidigt som konsumenten får ta del av ett relevant innehåll som hen faktiskt är intresserad av. Prediktiv marknadsföring är därför den naturliga utvecklingen och den självklara framtiden inom programmatisk annonsering.
Inblick i framtiden
Det är alltid svårt att sia om framtiden, men givet är att artificiell intelligens kommer att spela en nyckelroll inom marknadsföring eftersom mängden av data kommer att öka exponentiellt. Det är därför av yttersta vikt att du som innovativ marknadsförare ligger i framkant inom AI-tekniken. Idag är det prediktiv marknadsföring som har ledartröjan inom digital marknadsföring och det är även den som kommer ligga till grund för morgondagens AI-teknik. En teknik som kommer att möjliggöra näst intill oändliga variationer av konsumentanpassade budskap.
Prediktiv marknadsföring är nästa steg i utvecklingen för att vinna över och behålla konsumenterna. För marknadsförare är det en öppen dörr in till en ny och spännande dimension där data, AI och modellering resulterar i ökad ROI. Är du redo?
Artikeln är skriven av
Magnus Johansson, vd Rocket Fuel