Hur New York Times räddade sig själv

New York Times såg sin aktie skjuta i höjden efter att de visade ett starkt resultat för Q1, präglat av 308 000 nytillkomna digitala prenumeranter. Tidningen är en av få som lyckats konvertera tidningsläsare till digitala prenumeranter.
En av anledningarna till att de fått betydligt fler prenumeranter beror på Donald Trump och 2016 års val. Men tidningen har också jobbat hårt det senaste året för att få sina läsare att betala för deras produkt snarare än annonsörer.
För tjugo år sedan uppgick reklamintäkterna till 63 procent av tidningens intäkter, medan intäkterna för prenumerationer utgjorde 27 procent. Från och med Q1 är dessa nummer nästan inverterade – prenumerationer står nu för 61 procent och annonseringen representerar 33 procent.
Grafen nedan visar hur New York Times gick över till prenumerations-baserade intäkter istället för annonsbaserade.

New York Times har också gjort ett avsiktligt val att be sina läsare finansiera företaget. Redan 2011 introducerade de en digital betalvägg och har gradvis gjort sina artiklarna allt svårare att läsa gratis (samtidigt som de experimenterade med gratis-distributörer som Facebook). Det fungerade, tidningen har nu mer än 2 miljoner digitala prenumeranter.
Bild: http://www.nytimes.com/