Hur mycket vill konsumenterna ge upp för att få personaliserade budskap? – Infograf

En undersökning från Accenture Strategy visar att det finns en konflikt mellan att få personaliserade budskap och att ge upp personlig data. Konsumenter idag förväntar sig att företag ska anpassa sig efter konsumenternas individuella behov, men få är villiga att dela den mängd personlig data som behövs för att få tillräckligt personaliserade budskap.

Problemen kostar företag flera biljarder dollar varje år enligt Accentures beräkningar.

Accenture har frågat 24.877 konsumenter i 33 olika länder för att få en heltäckande bild av konsumenternas attityder kring personalisering och data. Bilden som framträder tyder på en svår konflikt mellan att ge och få information. Konsumenter förväntar sig att företag vet en hel del om dem redan, och att de därför borde få mycket personaliserade budskap. Samtidigt är de ovilliga att dela med sig av information eftersom de inte litar på att företagen hanterar informationen på ett bra sätt.

Vi får allt fler uppkopplade enheter och smarta assistenter, företag börjar använda sig av AI och maskininlärning, samtidigt som GDPR och ett ökat fokus på datasäkerhet hamnat på agendan. Att hantera data har med andra ord blivit både kritiskt och oerhört komplicerat. Även konsumenternas inställning är komplicerad och högst varierande, där framför allt yngre generationer är mer villiga att dela information i utbyte mot bättre upplevelser.

En majoritet tycker dessutom att mycket teknik idag är mer obehaglig är häftig, och det innebär såväl ansiktsigenkänning som automatiserade kundtjänster med botar. Hur marknadsförare och företag ska agera för att vinna konsumenternas förtroende är därför inte helt självklart. Samtidigt är det viktigt för att kunna få tillgång till den data som krävs för att kunna ge konsumenterna vad de förväntar sig. Ett knivigt moment 22 med andra ord.
Se mer i infografen nedan: