Hur mycket vill du ha betalt för att ge upp Google?

Hur mycket är egentligen Google, Youtube, Wikipedia med flera värt för alla användare? Ganska mycket, visar en ny studie från MIT Sloan. Hur mycket skulle du själv vilja få betalt för att sluta använda Google.

Enligt undersökningen vill mediananvändaren ha en kompensation på motsvarande 162.200 kr för att ge upp tillgången till sökmotorer under ett år. För att tänka oss ge upp e-post vill vi ha 78.000 kr.

I undersökningen framkommer det också att amerikanska Facebook-användare vill ha en ersättning på mellan 371-463 kr för att lämna Facebook under en månad. Holländska användare vill däremot ha en ersättning på drygt 1000 kr för att lämna det sociala nätverket under samma period.

In the 21st century — at a time when so many of the goods and services that people consume, are digital and free — GDP falls short, säger Erik Brynjolfsson medförfattare i studien. For policymakers, regulators, and economists looking to understand changes in living standards, and by extension the effects of policies that might affect living standards, it’s clear we need other measures besides GDP. The crucial question is: how much is all this digital stuff worth to us?

Omkring 80.000 deltog i undersökningen.