Hur mäter du ditt företags analytiska och digitala mognad?

Du bör ha koll på var i din digitaliseringsresa du befinner dig, för att veta om du ligger i framkant eller om du håller på att bli omsprungen. Men hur mäter man detta?

I förra veckan bjöd SAS Institute och International Institute for Analytics (IIA) in till ett halvdagsseminarium om hur man mäter och utvecklar sin mognad vad gäller att använda avancerad analys, och därmed sin digitalisering. Jack Phillips, grundare och VD på IIA, har under flera år studerat just vad framgång innebär i fråga om analys, och hur man mäter analytisk mognad. De använder sig av två modeller för att mäta hur långt organisationer kommit i sin digitalisering. Dels en modell utvecklad av Thomas Davenport som delar in analytisk mognad i fem steg, och dels en utökad variant av DELTA-modellen.

Davenports fem nivåer av analytisk mognad är:
1. Analytisk nybörjare – ditt företag är inte datadrivet alls.
2. Lokaliserad analys – vissa avdelningar har börjat använda analys
3. Analytisk aspiration – Företaget ser värdet av avancerad analys och har börjat implementera det i flera områden
4. Analytiskt företag – Företaget genomsyras av analys och data ligger till grund för alla beslut som fattas
5. Analytisk ledare – Analytiskt nirvana

Enligt Jack är inget företag på nivå 5, inte ens de företag som är skapade i en digital miljö såsom Amazon, Tesla eller Google. Genomsnittet för företag globalt sett ligger sannolikt mellan 2-2,25, så överlag är den digitala mognaden mycket låg.

Den utökade DELTA-modellen har lagt till bokstäverna AT på slutet och betyder följande:
Data – Vad har företagets data för bredd och kvalitet, samt hur integrerad är den?
Enterprise – Vad har företaget som helhet för inställning till dataanalys?
Leadership – Hur engagerat och passionerat är ledarskapet i företaget?
Targets – Hur ser företagets målsättningar ut vad gäller att bli datadrivna?
Analytics – Vilka personer jobbar med analys? Ett litet expertteam eller folk på alla nivåer?
Analytics Techniques – Hur avancerade är de analytiska tekniker som används?
Technology – Hur ser företagets tech-stack ut? Är den anpassad för ett agilt, datadrivet sätt?

Genom att använda dessa två modeller kan företaget bedöma sin digitala mognadsgrad, och på så sätt få syn på vilka områden som eventuellt släpar efter. Jack och hans kollega Drew Smith menar dock att alla företag har olika utmaningar, och företag som är äldre än 15 år har dessutom sannolikt en del gammal teknik att ta hänsyn till. Därför är det viktigt att jämföra sig med liknande företag, och inte bara se till de företag som är digitala infödingar och som därmed har ett kraftigt försprång. Det är osannolikt att tro att alla företag ska kunna bli precis som Uber, AirBnb eller Facebook, men det finns trots det en hel del möjligheter att skapa en mer datadriven organisation.

Jack menar att det ofta är marknadsavdelningen som leder den digitala utvecklingsresan, då MarTech och datadrivna lösningar blivit allt vanligare inom just det området. Därefter brukar ofta säljavdelningen hänga på, och sedan börjar resten av företaget också se värdet av att jobba med dataanalys. Vad Jack och hans kollegor ofta ser är att de företag som kommit längre än konkurrenterna i sin digitalisering också presterar betydligt bättre. Det är dock svårt att uttala sig om några orsakssamband, men det finns en tydlig koppling mellan att använda avancerad analys och att lyckas bättre som företag. Så frågan är hur långt ditt företag kommit? Och hur ni står er gentemot era konkurrenter?