Hur många uppkopplade prylar har du?

Dagens digitala medielandskap är ett lapptäcke av olika enheter. En rapport från AudienceProject visar att den vanlige svensken i snitt har tillgång till sju uppkopplade enheter.
Researchföretaget AudienceProject har publicerat en rapport om hur vi använder olika enheter med tillgång till internet i Norden, Storbritannien och USA. Det framkommer bland annat att medelsvensken har tillgång till sju olika enheter – dator, mobil, surfplatta, smart-tv, videospelskonsol, smartklocka och VR-enhet – och nya enheter introduceras kontinuerligt.
Både VR och smartklockor ökar just nu. Rapporten visar att 10 procent av alla amerikaner har tillgång till en VR-enhet och i Norden har antalet personer som använder en smartklocka dubblerats från förra året.
Det framgår även att Sverige (och resten av Norden) ligger efter både Storbritannien och framförallt USA när det gäller att anpassa sig till den virtuella verkligheten.
Den stora frågan för mediebranschen är såklart hur alla dessa enheter påverkar mediekonsumtionen och hur vi kan anpassa oss till en verklighet där en person använder flera datorer och mobiltelefoner. Förmågan att kunna identifiera en person, inte bara över datorer och mobiltelefoner, utan även smartklockor och VR-enheter kommer att bli allt viktigare i framtiden.