Hur kommer tekniska lösningar påverka undersökningsbranschen?

Det händer mycket på teknikfronten, och alla områden och branscher påverkas i någon utsträckning, så även undersökningsbranschen. Därför bjöd SMIF in till en paneldebatt där tre tekniktunga företag deltog för att diskutera framtidens tekniska möjligheter och utmaningar.

I panelen hade SMIF bjudit in Ali Farokhian från eyetrackingföretaget Tobii Pro, Alexa Lopera från hjärnscanningsföretaget Neurons Inc. och Nicolas Espinoza från Gavagai som gör automatiserad textanalys med AI-stöd. Under ledning av SMIFs generalsekreterare Mattias Strandberg diskuterades hur olika tekniska lösningar kommer att påverka branschen, och vad som egentligen kommer hända med människorna som jobbar med undersökningar.

Det var flera spännande insikter som kom fram, och bland annat lyfte alla tre behovet av ”mjuka” kunskaper som kommer krävas, snarare än att alla ska lära sig skriva kod. Snarare såg de stora behov av att kunna storytelling, visualisering av data och att ha beteendevetare som kan förstå mänskliga beteenden och ”knyta ihop säcken” så att vi får insikter som går att agera på.

Panelisterna var dessutom överens om att teknik givetvis kan användas på både bra och dåliga sätt. Men det som verkligen driver fram ”quick and dirty”-lösningar är avsaknaden av tid att göra en undersökning ordentligt. Bra undersökningar tar alltid tid att genomföra.

SMIF är branschorganisationen för undersökningsföretag i Sverige, och Dagens Analys är mediepartner till SMIF.

Är du nyfiken på vilka andra insikter som panelen delade med sig av kan du se hela debatten här: