Hur kommer AI förändra revisoryrket?

Även om artificial intelligence (AI) nog inte kommer ta över hela världen som i en science
fiction-film, så verkar det som att den i alla fall kommer ha stort inflytande på hur revisorer
sköter bokföring.

Fördelarna är stora. Tid sparas, kostnader minskar och misstag minimeras. AI är här för att stanna och är en kraft att räkna med! Enligt revisionsbyrån PWC kan vi dessutom bevittna att investeringarna inom AI ökar bland de ”fyra stora” inom revision.

AI används redan
Även om AI låter som något från framtiden så används det faktiskt redan idag. Det finns
bokföringsprogram som lär sig ju mer data de bearbetar och som till slut är mer tillförlitliga än en människa.

Du kan till exempel använda ett program som läser dina leverantörsfakturor eller en app som
automatiserar bokföringen. Allt för att göra ditt företagande enklare!

Om du behöver hjälp att hitta rätt revisor kan AI också vara användbart. I stället för att du ska behöva sitta och jämföra olika firmor så kan du använda tjänsten Ageras, som matchar ditt uppdrag med potentiella revisorer. Inom 48 timmar får du enkelt reda på vilken revisor som är bäst för ditt företag kostnadsfritt.

AI gör inte revisorer arbetslösa

Det skulle vara lätt att tänka att om nu automatiserade bokföringsprogram tar över så många arbetsuppgifter så kommer det inte finnas något behov för revisorer, men det stämmer inte riktigt.

När maskiner gör de tråkiga sysslorna får vi människor mer tid över till att göra mer meningsfulla saker. Revisorer kommer fortfarande att behövas får att ge råd och bidra med sin kunskap för att få din verksamhet att blomstra.

Precis som vid alla andra teknologiska framsteg behöver vi fokusera på det positiva och inse att
det är bra att något nytt händer i bokföringens annars relativt händelselösa historia. 26% av alla svenskar anser att AI kan göra ett bättre jobb än revisorer, men den siffran kommer sannolikt att öka för varje år som går tills det är ett faktum ingen ifrågasätter.

Ökad effektivitet
I nuläget behöver algoritmerna som används i de flesta lösningar fortfarande bli mer effektiva för att de ska kunna uppfylla löftet om automatisering.

Men det finns redan områden där mycket tid sparas. Till exempel finns det program som
kategoriserar information och det med stor säkerhet. Dessutom finns det program som kan
urskilja skillnaden mellan två olika telefonabonnemang från samma leverantör och kategorisera
dem olika. Om en människa ändrar något så lär sig programmet till nästa gång.
Förändringarna som AI för med sig

Vissa ifrågasätter säkerheten med AI. De känner att det inte känns tryggt att lämna över allt till ett program och att det aldrig kan ersätta den mänskliga hjärnan. Men det är bra att tänka på att det fortfarande kommer finnas revisorer som överser det hela och har det yttersta ansvaret för att allting går rätt till.