Hur jobbar två storföretag med marknadsföringen inför midsommar?

Företaget Unruly mäter den känslomässiga respons som människor har på olika reklaminslag som de ser, och vi har fått ta del av hur två storföretag jobbat med sin marknadsföring inför midsommar, och vilken effekt det fick.

Genom sin emotionella mätning av reklamkampanjer och varumärken tar Unruly reda på inte bara om man kom ihåg reklamen, utan även vilka känslor som väcktes när man såg den. Tillsammans med information från sociala media och annan undersökningsdata får de en bred bild av hur reklamer uppfattas, hur de påverkar köpintentionen och vilka känslor som förknippas med olika varumärken.

Inför midsommar har de tittat på hur Arla och Carlsberg jobbat med sin marknadsföring för att maximera försäljningen inför den svenska sommarhögtiden.

För Arlas del tittade de på tre reklamfilmer. Två av dem: Sommar och Paneer Apetina, var det många som relaterade till, då det dels handlade om sommar, med kor som springer i hagen, och dels om inspiration till matlagning med Arlas produkter. Båda dessa teman är saker som svenskar har passion för, vilket också avspeglas i resultatet. Sommar-reklamen väckte känslor såsom värme, glädje och nostalgi, medan Paneer Apetina väckte känslor såsom Inspiration, värme och glädje. För reklamen Sommar ökade därför köpintentionen för Arlas mjölk med hela 42% (svenskt snitt ligger på 26%) och för Paneer Apetina med 28%. Just nostalgiska känslor har Unruly tidigare sett ger en starkt positiv inverkan på varumärket. Det skapar en hög igenkänningsfaktor och gör det även enklare att koppla samman varumärket med andra positiva känslor såsom glädje och värme, vilket ytterligare stärker varumärket hos tittaren.

Den tredje reklamfilmen Training, fick däremot mycket hög negativ respons på hela 40%. Detta tror Unruly beror på att reklamen började med en person som stod och spände musklerna, det var högt ljud från blendern under hela reklamen och hög på slutet. Trots det lyckades den öka köpintentionen med 35%, vilket sannolikt beror på att den tilltalade en viss målgrupp i hög utsträckning, och som därmed gav ett högre genomsnitt.

För Carlsberg tittade man på reklamfilmen: The rebrew project som skapade en mycket hög ökning av köpintention på hela 35%. The rebrew project var dessutom en ovanligt lång reklamfilm (91-120 sekunder) vilket ofta brukar resultera i högre grad av förvirring hos tittarna. Men här lyckas Carlsberg mycket väl med att förmedla ett tydligt budskap, och endast 10% av tittarna upplevde att reklamen var förvirrande eller otydlig, vilket är betydligt lägre än genomsnittet för svenskarna som ligger på 16%. Reklamen väckte dessutom känslor av glädje, inspiration och värme, vilket är liknande känslor som Arlas reklamfilmer väckte.

Sammanfattningsvis verkar det vara känslor av värme, glädje, nostalgi och inspiration som är vinnande koncept inför årets midsommarförsäljning. I alla fall om man ser till vilken ökning i köpintention som reklamen genererade. Man bör heller inte vara rädd för längre reklamfilmer, förutsatt att budskapet och avsändaren är tydlig. Det kan dessutom gå hem med en mer ”störande” reklamfilm, förutsatt att man har en tydlig målgrupp som kan tänkas attraheras av reklamens budskap. En klar vinnare är däremot att försöka väcka nostalgiska känslor, då detta visat sig vara mycket positivt ur ett branding-perspektiv.