Hur AI kommer förändra vår framtid?

Nyligen gick SAS Forum av stapeln, och mycket fokus låg på AI och hur det kommer förändra livet både för individer, företag och samhället i stort. Flera experter delgav sina tankar, och det fördes spännande diskussioner på och bredvid scenen.

Det pratas mycket om disruptiva tekniska utvecklingar som för alltid förändrar vårt sätt att leva. Tryckpressen, ångmaskinen och internet är några, men ingen lär få lika stor inverkan på hur vi lever som Artificiell Intelligens.

En som har djupdykt i ämnet är Göran Lindsjö, AI-rådgivare på såväl LimeTreeLake som Governo. Efter att ha spenderat flera år med att studera AI och dess användning över hela världen har han spännande perspektiv att bidra med. Han menar bland annat att Europa håller på att halka efter i utvecklingen, något han menar beror på vår attityd till AI. I såväl USA som i Kina sätter man upp tydliga mål för vad AI ska åstadkomma, medan vi framför allt i Sverige haft en mer utforskande inställning, där AI-projekt startats utan tydliga mål eller krav för vad de ska leda till.

Inställningen till AI skiljer sig mellan USA och Europa

Det finns idag knappt några områden där AI inte används, men trots det så är det endast ungefär 20% av svenskarna som upplever att de använder sig av AI på daglig basis. Göran menar därför att AI visserligen kommer att ha mycket stor inverkan på vårt samhälle och hur vi som människor lever, men den förändringen håller redan nu på att smyga sig på och kommer därför inte att vara plötslig, även om den kommer vara omfattande. Vissa studier, menar han, pekar på att 5% av arbeten kommer att försvinna till AI. Men i sanning handlar det kanske om att 30% av arbetsuppgifterna för 60% av yrkesrollerna kommer att försvinna, vilket snarare utgör närmare 20% av alla arbetsuppgifter, men det är då de repetitiva och ”tråkiga” arbetsuppgifterna som försvinner. Den stora frågan menar Göran är hur vi hanterar det. Kommer en sjuksköterska som blir av med mycket administrativt arbete få lägga den tiden på patienterna istället? Eller kommer det leda till uppsägningar? Den här typen av frågor menar Göran är betydligt mer angelägna än om vi kommer få se Terminator-liknande robotar som tar över världen.

AI kommer ligga till grund för många förändringar i samhället

Göran deltog även i en paneldebatt med Josefin Rosén på SAS Institute, där de båda var överens om att vi kommer behöva andra typer av utbildningar för att hantera AI. Dels behövs en större grundläggande förståelse för AI på många ställen i samhället, såväl företagsledningar som tandläkare och byggnadsarbetare behöver förstå vad AI är och hur det fungerar på en basnivå. Sedan kommer det givetvis behövas programmerare, analytiker, statistiker och matematiker som förstår och kan jobba med och utveckla AI. Göran menar att vi då inte kan lämna detta helt till skolväsendet, utan utbildning behöver ske på många ställen, och det kan exempelvis finnas stora vinster för företag i att utbilda sin personal inom AI, så att fler kan bidra till utvecklingen för företaget.

Några som jobbat mycket med AI och att få det att genomsyra verksamheten är Volvo, som tillsammans med SAS Institute samlar in och analyserar data från lastbilar som körs i USA. Denna dataanalys sker i realtid, och innebär att Volvo kan förekomma och förebygga problem i lastbilarna innan det leder till stopp eller allvarligare problem.

Efter att ha påbörjat försök redan 2012, kan man idag meddela en förare om ett eventuellt problem, och hänvisa till en verkstad som får förhandsinformation och därför står beredda med en handlingsplan och reservdelar när lastbilen kommer dit. Genom det här systemet har man kunnat reducera tiden att diagnosticera problem med hela 70% och även kortat reparationstiden med 25%, tid som istället kan läggas på att frakta varor över hela landet. Man gör dessutom mjukvaruuppdateringar på distans, vilket visat sig kunna lösa en stor del av problemen, och redan under första halvåret 2018 skedde ca 1000 sådana distansuppdateringar, utan att lastbilen behövde uppsöka verkstad. Allt detta är möjligt genom att AI analyserar all data i realtid, och direkt kan flagga för avvikelser, och även ta fram rekommenderade åtgärder snabbt och med hög tillförlitlighet.

AI börjar med andra ord synas allt mer, och påverkar som sagt redan idag mycket stora delar av våra liv. Men som Göran Lindsjö säger, så är det viktigt att vi nu på allvar börjar ta tag i de frågor som på riktigt kommer påverka vårt samhälle. Hur ska vi se till att utbilda människor så de förstår och kan navigera i den nya världen? Hur ska vi förhålla oss till de möjligheter som öppnas i och med att AI tar bort tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter? Hur ser vi till att vi lär upp våra AI på ett sätt som främjar jämställdhet och hög etik och moral? Vilka områden bör vi, och vilka bör vi inte, använda AI till? Det här är områden där såväl företagsledare som politiker behöver ta sig en rejäl funderare, för det är inga frågor som vi kan vänta med att besvara, för konsekvenserna riskerar att bli ödesdigra om vi ignorerar dem.